Вадим Маркевич

off-line
Адвокат, 40 лет (Киев) Репутация: 0 / 390 Отзывы: 0

Опыт: 15 лет

Ким є мій Клієнт? Переважно,- він є громадянином України. Це означає, що він являється одним із носіїв суверенітету і одним із представників єдиного джерела влади в Україні. Адже, згідно ст. 5 Основного Закону України, - носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Мій Клієнт є одним із представників Українського народу, який здійснює владу через органи законодавчої, виконавчої, судової влади та органи місцевого самоврядування, що гарантовано частиною другою статті 5 Конституції України. Мій підзахисний є одним із представників первинної влади в Україні. Це підтверджується Рішенням Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп, у якому зазначено, що "влада Українського народу є первинною, єдиною і невідчужуваною, тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють владу в Україні, що походить від народу" (абзац третій підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини). Мій Клієнт являється представником установчої влади, якою прийнято Конституцію України, на основі якої прийняті всі закони України, в тому числі,- Кримінальний і Кримінальний процесуальний кодекси України. Установча влада, безпосереднім представником якої являється мій підзахисний, являється найважливішою владою в Україні, так як являється первинною по відношенню до законодавчої, виконавчої і судової влади. Це підтверджується Рішенням Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 року № 4-зп, де зазначено, що "Конституція України як Основний Закон держави за своєю юридичною природою є актом установчої влади, що належить народу. Установча влада по відношенню до так званих встановлених влад є первинною: саме в Конституції України визнано принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та визначено засади організації встановлених влад, включно законодавчої. Закони є актами встановленої Конституцією України законодавчої влади. Це зумовлює їх субординацію відносно Конституції України" (абзац другий, третій пункту 2 мотивувальної частини). А тому,- мій Клієнт, як ніхто інший, заслуговує на належний захист його прав, передбачених як Конституцією України, так і прийнятими на її основі законодавчими актами.

Высшее юридическое образование: У 1999 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію юриста

Специализации:

    Профессиональный опыт: 15 лет

    На Портале: 5 лет

    Стоимость консультации: от 150 грн Стоимость работы в час: 700 грн