Всі публікації

Різниця між трудовим та цивільно-правовим договором

Автор: Юридична компанія "ЮС-ЦЕНТР"  •  16 June 2013


На практиці ЦПД часто називають ”трудовою угодою”, хоча правильніше цей документ називати ”Договір про виконання робіт” або ”Договір про надання послуг”. Отже, ці договори відрізняються за такими критеріями.

Критерій Трудовий договір Цивільно-правовий договір
Правова база Кодекс законів про працю (КЗпП) Цивільний кодекс України (ЦК).
Суть договору працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації і підкорятись правилам внутрішнього розпорядку виконавець зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послугу) , а замовник зобов’язується прийняти і оплатити результати роботи (оплатити послугу).
Оформлення подається заява і приймається наказ про прийняття на роботу сторони підписують письмовий договір (працівник подає паспорт та довідку про ідентифікаційний номер)
Запис у трудовій книжці вноситься не вноситься
Наявність одиниці в штаті є немає
Умови договору зазначається посада, розмір зарплати, дата початку роботи предмет (річ або послуга), ціна і строк договору
Предмет договору сам процес роботи матеріальний результат роботи або послуги
Вид оплати зарплата винагорода
Розмір оплати не менше мінімальної зарплати визначається в договорі і не залежить від мінімальної зарплати
Строк оплати не рідше 2 разів на місяць зазначається в договорі
Підстави для виплати табель обліку робочого часу, накази договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)
Строк договору строковий чи безстроковий немає обмежень, визначається у договорі
Соціальні гарантії оплата періоду непрацездатності, допомога по безробіттю, відпустки надаються тільки тоді, коли виконавець самостійно проводить відрахування до соціальних фондів
Трудові гарантії оплачувана щорічна відпустка, виплати на відрядження і т.і. не надаються
Відповідальність сторін обмежена рамками трудового законодавства. Є дисциплінарна (догана, звільнення) і матеріальна відповідальність передбачається у договорі (штрафні санкції, дострокове розірвання договору, відшкодування збитків)

Отже, рішення який договір застосовувати, треба приймати із конкретної ситуації. У ЦПД бажано не використовувати такі формулювання, як ”затверджений графік роботи”, “належні умови праці”, “своєчасна і повна оплата праці”, щоб контролюючі органи (податкова, соцфонди) не розглядали такі ЦПД, згідно яких робота виконується щодня або тривалий час, як ТД.

Порада : якщо роботодавця цікавить кінцевий результат роботи – варто вибрати ЦПД, якщо сам процес, тобто щоденне виконання будь-яких обов’язків – тоді це однозначно ТД.Loading...
В даному розділі статей більше немає