Всі публікації

Оформлення працівника на випробний термін

Автор: Юридична компанія "ЮС-ЦЕНТР"  •  16 June 2013


Згідно зі ст. 24 Кодексу законів про працю України фізичні особи, у тому числі ФОП, при прийнятті на роботу найманих пра¬цівників зобов'язані укласти з ними трудовий договір у письмовій формі. Якщо працівник оформляється з випробувальним терміном, то відповідно укладається строковий трудовий договір на період строку випробування. Оформлений трудовий договір (підписаний обома сторона¬ми) підлягає реєстрації в тижневий термін у службі зайнятості. Виходячи з вищевикладеного тиждень працівник може пра¬цювати з незареєстрованним трудовим договором.

Згідно зі ст. 26 КЗпП з метою перевірки відповідності працівника роботі, що доручається йому, при укладанні трудового договору за згодою сторін може встановлюватися строк випробування. Умова про випробування повинна бути зазначена в трудовому договорі при прийнятті на роботу.

Строк випробування не може перевищувати 3 місяців. А ось при прийнятті на роботу робітників він не може бути більше 1 місяця. Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, цей строк може бути продовжений на відповідну кількість днів (ст. 27 КЗпП).

Однак слід пам'ятати, що в ряді випадків строк випробування не встановлюється (зокрема для неповнолітніх; осіб, звільнених у запас із військової або альтернативної служби; молодих працівників, які закінчили професійні навчально-виховні установи; молодих фахівців по закінченні вищих навчальних закладів; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи; сезонних і тимчасових працівників).

Якщо строк випробування минув, а працівник продовжує виконувати покладені на нього обов'язки, він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається тільки на загальних підставах. У разі, коли протягом строку випробування встановлена невідповідність працівника вимогам, достатнім для виконання роботи, на яку він прийнятий, підприємець протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.Loading...
В даному розділі статей більше немає