Всі публікації

Про правонаступництво боржника (фізичної особи)

Автор: Пискун Леся  •  12 September 2016


  Згідно до ч.1 ст. 1282 ЦК України, спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

  Відповідно до ст. 1281 ЦК України, кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатись про відкриття спадщини, пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.

 Кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки встановлені вище, ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ПРАВА ВИМОГИ.

  Доцільно зауважити, що умовою відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця є факт прийняття спадщини.

Закликання до спадкування внаслідок смерті спадкодавця та родинних зв'язків  з ним не є підставою для пред'явлення вимоги кредитором спадкодавця.

У разі якщо вже відкрито виконавче провадження, відповідно до чинного законодавства.

 Згідно Закону України "Про виконавче провадження" (що визначає умови та порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку), а саме ч.1 п.3 ст. 49, ч.5 ст. 8:

Виконавче провадження підлягає закінченню у разі смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, ліквідації юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов'язків чи вимог у виконавчому проваджені не допускає правонаступництва.

 У  разі однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутись до суду із заявою про заміну її правонаступником. Для правонаступництва усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

 У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, власне ім'я чи по батькові (для фізичної особи), державний виконавець за наявності підтверджуючих документів своєю постановою, яка затверджується начальником відділу, змінює назву сторони виконавчого провадження.

Стосовно дій колекторів

Статтями 28, 32 Конституції України встановлено, що кожен має право на повагу до його гідності.

 Ніхто не може завдавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією.  Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 В Рішенні Конституційного суду України від 20 січня 2013 року № 2-рп/2012 встановлено, що, інформацією про особисте та сімейне життя є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану  з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною;

 Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 Доцільно зауважити, що будь-яка вимога до передачі майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою та/чи примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати договір, угоду чи інше цивільне зобов'язання  є кримінально караним діянням.

 

 

 


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає