Всі публікації

Про скорочене провадження в адміністративній справі

Автор: Пискун Леся  •  15 August 2016


Відповідно до ст. 183*2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі по тексту: КАС України) скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо:

1) оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію;

2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних витрат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим  державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

3) припинення за зверненням суб'єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців у випадках, передбачених законом, чи відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців;

4) стягнення грошових сум, які грунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження;

5) застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільних системи у сфері господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням;

6) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо в'їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію.

Суд може розглядати в  порядку скороченого провадження адміністративні справи щодо вимог, передбачених п. 1-4 ч.1 цієї статті (див. вище), якщо такі вимоги не стосуються прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб.

 Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої разом з копією позовної заяви  та доданих до неї документів невідкладно надсилаються рекомендованих листом з повідомленням про вручення відповідачу.  В ухвалі в обов'язковому порядку зазначаються строк подання заперечення проти позову, порядок його подання, а також наслідки неподання такого заперечення. Відповідач у десяденний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів може подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову.  Якщо справа розглядається судом за місцем знаходженням відповідача, то заперечення проти позову чи заява про визнання позову мають бути безпосередньо до канцелярії суду.

Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав  приймає законне судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

 Спава повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження протягом таких строків:

1) не пізніше наступного дня з дня надходження до суду заяви відповідача про визнання позову;

2) не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого ч.3 цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцем знаходжнням відповідача;

3) не пізніше трьох днів - у разі якщо протягом семи днів з дня закінчення строку, передбаченого ч.3 цієї статті, до суду не надійшло заперечення відповідача та за умови, що справа не розглядається судом за місцем знаходженням відповідача;

4) не пізніше п'яти днів з дня подання відповідачем заперечення проти позову.

 Постанова складається  та підписується у день її прийняття, а її копії не пізніше наступного дня надсилаються сторонам рекомендованим листом із повідомленням.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також іншими особами у зв'язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

  Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

 Апеляційні скарги у справах, передбачених пунктами 1,2 ч. 1 цієї статті, розглядаються апеляційними судами в порядку письмового провадження.

Постанова, прийнята у скороченому проваджені, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

 У разі  оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому проваджені, судове рішення апеляційної інстанції  по такій справі є остаточним і оскарженню не підлягає.

 Таким чином,  враховуючи вищевикладене, якщо у разі Відповідач у відповідності до ст.ст. 49,51 КАС України подасть письмове заперечення проти позову суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню. Що в сою чергу надасть змогу оскаржувати винесене рішення в загальному порядку як в апеляційній так і в касаційній інстанції.


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27
Тарасенко Наталия
як ви вважаєте: чи можна вийти у скорочене провадження у разі, коли справа вже слухається за загальними правилами КАС України?
28 June 2017 в 15:32

Loading...
В даному розділі статей більше немає