Всі публікації

Розлучення між переселенцями

Автор: Пискун Леся  •  02 August 2016


Досить актуальне питання до юристів, адвокатів, що задаються в даний момент.

Передусім хотілось зауважити, в ст. 51 Конституції України закріплено, що шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права та обов'язки  у шлюбі та сім'ї.

  Згідно ст. 24 Сімейного Кодексу  України (далі по тексту: СК України)"Шлюб грунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається".

 Відповідно до ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України (далі по тексту: ЦПК України) кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутись до Суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Право на звернення до суду, за захистом її прав, свобод та інтересів є одним із найважливіших прав, гарантованих Конституцією України.

Відповідно до ч.1 ст. 110 СК України, позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений  один із подружжя.

Згідно ст.ст. 109, 110 ЦПК України позов до фізичної особи подається за місцем її проживання. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживанням чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. 

Згідно ст. 112 СК (підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя) суд з'ясовує фактичні взаємовідносини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітніх дітей та інші обставини життя подружжя.

За подання до суду позовної заяви про розірвання шлюбу, відповідно п.п. 1.3.1 Закону України "Про судовий збір" становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати (на даний час: 551 грн.  20 коп.).

Згідно ст.9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" вказується, що внутрішньо переміщена особа має право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування.

Тобто, для підтвердження  фактичного місця проживання в позовній та додатку до неї потрібно вказати та додати: Копію довідки про взяття на облік внутрішнього переміщеної особи чи /або Копію Договору купівлі-продажу нерухомого майна та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Доцільно зауважити, до відповідно до Правил державної реєстрації актів громадяського стану в Україні, затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (далі по тексту: Правила)

У разі розірвання шлюбу судом припиняється у день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу.

У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу.

Рішення суду про розірвання шлюбу, надсилається судом до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітків в актовому записі про шлюб.

Якщо актовий запис про шлюб зберігається в іншому відділі державної реєстрації цивільного стану України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який отримав рішення суду про розірвання шлюбу, повинен у день надходження рішення надіслати його до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням актового запису про шлюб для проставлення відповідної відмітки в порядку, та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, кірм випадку зберігання цього запису на тимчасово окупованій території України.

 Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за місцем проживання подружжя або одного з них.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державній реєстрації розірвання шлюбу, якщо один із подружжя звернувся із заявою про державну реєстрацію розірвання шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого з подружжя. У цьому разі місце проживання другого із подружжя підтверджується його паспортом або паспортним документом з відміткою про його проживання чи відповідною довідкою, виданою компетентними органами, про що робиться відмітка в актовому записі про розірвання шлюбу  в графі "Для відміток".

  Якщо відділу державної реєстрації актів цивільного стану відомо про наявність актового запису  про розірвання шлюбу подружжя, то заява, що надійшла, копія  рішення суду (витяг з рішення суду) і квитанція про сплату державного мита надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцемзнаходженням актового запису.

У разі зберігання актового запису про розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території України державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подану заяву про розірвання шлюбу на підставі рішення суду.

 Державна реєстрація розірвання шлюбу у випадку, передбаченому ст. 106 СК України, проводиться на підставі письмової заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, у якій повинно бути зазначено про відсутність у них спільних дітей, піся закінчення одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана, у присутності хоча б одного з подружжя.

При прийнятті заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, особам роз'яснюється порядок і умови державної реєстрації розірвання шлюбу, а також момент його припинення.

Якщо подружжя не з'явилось для проведення державної реєстрації розірвання шлюбу і не повідомило про причини неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.

Доцільно зауважити, той із подружжя який змінив своє прізвище у зв'язку з державною реєстрацією шлюбу і буде відсутній при державній реєстрації розірвання шлюбу, повинен зазначити в заяві про розірвання шлюбу подружжя яке не має дітей, про бажання надалі іменуватись цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Якщо один із подружжя визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім, недієздатним, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за заявою другого з подружжя про розірвання шлюбу відповідно до ст. 107 СК України.

Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

 До заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, та про розірвання шлюбу відповідно до ст. 107 СК України має бути додане свідоцтво про шлюб. Якщо в подружжя такого свідоцтва немає, а актовий запис про шлюб в органі державної реєстрації актів цивільного стану не зберігся, то за наявності в паспортах або паспортних документах заявника відмітки (штампа) про шлюб вимагати поновлення актового запису не потрібно. Про відсутність свідоцтва робиться відмітка на заяві про розірвання шлюбу. За наявності свідоцтва про шлюб після складання актового запису про розірвання шлюбу воно повертається заявникам з відміткою про державну реєстрацію розірвання шлюбу. Якщо актовий запис про шлюб складений в органах державної реєстрації актів цивільного стану України, але не зберігся, і в подружжя немає свідоцтва про шлюб, а також відсутні штампи (відмітки) про шлюб у паспортах, паспортних документах, то державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена тільки після поновлення актового запису про шлюб у встановленому законодавством порядку.

Варто зауважити, що відповідне Свідоцтво видається лише особам, які розривають шлюб в позасудовому порядку. 

 Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає