Всі публікації

Дій завчасно, підготуй заперечення щодо зупинення апеляційного провадженняЯкщо у провадженні Київського апеляційного адміністративного суду знаходиться апеляційна скарга Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва у справі за Вашим позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити дії потрібно бути готовим до наступного.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів подасть заяву про зупинення провадження у вашій справі

За таких обставин Вам необхідно буде підготувати відповідні письмові заперечення. На чому будуть базуватися заперечення щодо зупинення провадження у справі про оскарження дій Уповноваженої особи фонду вкладів, підготовлені адвокатом у Києві? Безпідставність зупинення провадження в деякій мірі вже описувалося у статті «Позов до ФГВФО — зупинення провадження до розгляду подання», з якою пропонуємо Вам ознайомитися додатково.

Крім того, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 156 КАС України суд зупиняє провадження у справі в разі: неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, — до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

В силу ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Що говорить Європейський суд з прав людини

Європейський суд з прав людини акцентує увагу на тому, що право на доступ до суду має бути ефективним.

Реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких не допустити судовий процес у безладний рух.

Разом з тим, суд зазначає, що не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним (рішення Європейського суду прав людини у справі «Жоффр де ля Прадель проти Франції» від 16 грудня 1992 р.).

У справі «Бел лет проти Франції» суд зазначив, що стаття 6 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які ставлять втручання у її права.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод також гарантується право на розгляд справи судом у «розумні строки». У своїй практиці Європейським судом з прав людини встановлені певні критерії, в світлі яких слід оцінювати тривалість провадження це: складність справи; поведінка заявника; дії відповідних органів.

Ці питання аналізувалися судом у справі «Странніков проти України», де суд дійшов висновку, що тривалість оскаржуваного процесу була надмірною та не відповідала вимозі «розумності строку».

Згідно вимог ч. 2 ст. 8 КАС України суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини, а ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачає, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

На що слід додатково звернути увагу суду юристу, який захищає права вкладника

Разом з тим, слід звернути увагу суду на те, що сторони у справі не позбавлені права на звернення до суду у разі встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішення справи, із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (п. 5 ч.1 ст. 245 КАС України).

Більше того, ліквідація банку продовжується, зокрема відповідно до положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» незалежно від відкриття провадження Конституційним Судом України щодо розгляду подання конституційності вищезгаданого закону України.

Висновок

Таким чином, зупинивши провадження у справі суд позбавить Позивача можливості захистити свої права та інтереси, відповідно порушить його право на захист прав, свобод та інтересів і розгляд справи в адміністративному суді, гарантовані п.1 ст. 6 Конвенції прав про захист прав людини і основоположних свобод.

Більш детальна інформація за посиланням


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0

Loading...
В даному розділі статей більше немає