Всі публікації

Про гарантії адвокатської діяльності

Автор: Пискун Леся  •  20 October 2015


   Адвокатура України - недержавний самоврядний інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом.

 Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.

  З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та рішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування (ст. 2 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі по тексту: "Закон").

  Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" професійні права (визначені статтею 20 Закону), честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, Законом та іншими законами, зокрема:

1) забороняється будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності;

2) забороняються вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазаначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яко довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов'язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора АРК, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності;

5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх переконливості;

6) вжиття, здоров'я, честь і гідність адвоката та членів його сім'ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом;

7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;

8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов'язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці;

9) забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом;

10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі;

11) забороняється втручання у правову позицію адвоката;

12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону;

13) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором АРК, області, міста Києва та міста Севастополя;

14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом;

15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов'язки адвоката;

16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом;

17) дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку.

 Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката визначаються частиною другою цієї статті.

2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов'язковому порядку зазаначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

 Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

  З метою забезпечення дотримання вимог Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

 На виконання даної вимоги Закону при Раді адвокатів відповідного регіону існуюють (створюються) Комітети захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

  Ради адвокатів у разі отримання від правоохоронних органів повідомлення щодо затримання адвоката (незалежно від адреси його робочого місця, зазаначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України) вживають усіх передбачених Законів заходів, спрямованих на забезпечення гарантій адвокатської діяльності та захисту прав адвоката, а таож забезпечити обов'язкову присутність представника ради адвокатів регіону при проведені окремих слідчих дій чи застосуванні будь-яких заходів кримінального провадження відносно адвоката.

  Рада адвокатів регіону. отримавши повідомлення про затримання адвоката, за межами регіону, де він має адресу робочого місця за даними Єдиного реєстру адвокатів України, невідкладно інформує про таке повідомлення раду адвокатів регіону, на території якої затримано адвоката, з метоб вжиття останньою відповідних заходів реагування.

  Про кожний випадок порушення гарантованих законом прав адвоката рада адвокатів регіону інформує Національну асоціацію адвокатів України та Комітет по захисту прав та гарантій адвокатської діяльності.

 При здійсненні дій щодо забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів, Уповновноважений представник Ради/Комітету кожного регіону керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами, Правилами адвокатської етики, Рішеннями Ради адвокатів України.

 


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає