Всі публікації

Особливості стягнення аліментів з осіб, які мешкають за кордоном

Автор: Закалюжна Інна  •  05 July 2015


Інтернаціональні шлюби на сьогодні не є рідкістю. Шлюб з іноземцем сам по собі передбачає глобальні зміни у житті та часто супроводжується виїздом за кордон. Проте доля таких жінок складається по-різному: деяким вдається побудувати щасливу сім’ю з чоловіком-іноземцем, а деякі змушені повернутись додому із розбитим серцем та дитиною на руках. Нерідко трапляються й такі ситуації, коли й українські чоловіки виїжджають за кордон на заробітки або навчання, залишаючи свою дружину та дітей в Україні, а потім забувають про них, не підтримуючи з ними жодних відносин. Що робити матерям у таких ситуаціях? I яким способом можливо стягнути аліменти з чоловіка, який проживає за кордоном?

Правове регулювання

Ще до 2006 р. українським жінкам було майже неможливо стягнути аліменти з осіб, які проживають за кордоном у зв’язку із відсутністю ратифікованих Україною відповідних міжнародних договорів, що значно ускладнювало, а подекуди взагалі унеможливлювало як виконання за кордоном судових рішень про стягнення аліментів, ухвалених українськими судами, так і виконання на території України рішень, прийнятих іноземними юрисдикційними органами.

Україна у 19.10.2006  ратифікувала Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном, укладена 1956 року у Нью-Йорку та підписантами якої є 71 держава світу. Метою Конвенції є спрощення процедури стягнення аліментів у випадках, коли особа, яка має намір стягнути аліменти, та особа, з якої необхідно стягнути аліменти, проживають у різних країнах.

Дана Конвенція регламентує процедуру визнання та виконання рішень українських судів у разі їх наявності на територіях держав-підписантів Конвенції. Крім того, у разі відсутності рішення українського суду достатньо лише подати пакет документів до Міністерства юстиції України, котрий є уповноваженим державним органом щодо пере направлення пакетів документів до відповідного органу іноземної держави для вирішення питання про стягнення аліментів з громадянина такої держави. Відповідні нормативні положення Конвенції дозволяють не тільки звертатися за визнанням і виконанням рішення суду України на території держави-учасниці Конвенції, а й на підставі поданих документів отримати прийняття рішення про стягнення аліментів безпосередньо у державі, в якій проживає особа, з якої підлягають стягненню аліменти.

З метою деталізації та роз’яснення процедури стягнення аліментів з осіб, які проживають за кордоном за зазначеною Конвенцією, Міністерств юстиції України наказом від 29.12.2006 №121/5 затвердив Інструкцію про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Ця Інструкція, зокрема, визначає вимоги щодо звернення з клопотанням про визнання і виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої держави, вимоги щодо заяви про стягнення аліментів з відповідача (боржника), який проживає за кордоном та ін.

Крім того, в Україні зацікавлена особа може звернутись до територіального управління юстиції Міністерства юстиції України за місцем своєї реєстрації з метою отримати повної інформації щодо пакету документів для вирішення питання стягнення аліментів на території іноземної держави, яка є учасницею зазначеної Конвенції.

Не менш важливе значення для України має ратифікована нею 01.08.2008 Конвенція про визнання i виконання рішень щодо зобов’язань про утримання, укладена 1973 р. у Гаазі та учасниками якої є 21 держава світу. Ця Конвенція також дає змогу визнавати та виконувати судові рішення щодо стягнення аліментів, ухвалені в Україні, на території інших держав – сторін Конвенції. До того ж, згідно з Конвенцією до виконання в Україні приймаються як рішення іноземних судів, так i інших органів, уповноважених вирішувати питання стягнення аліментів.

Отже, на підставі наведених нормативних актів незалежно від громадянства чи постійного місця проживання особа може звернутися з проханням про визнання чи виконання рішення про стягнення аліментів.

Наступним кроком вдосконалення механізму стягнення аліментів з осіб, які проживають за кордоном, стала ратифікована Україною у 2013 р. Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання, укладена у 2007 р. у Гаазі та стороною якої є понад 70 держав світу, зокрема США та країни Євросоюзу. Згідно з коментарію Міністерства юстиції України, ця Конвенція має на меті замінити усі чинні конвенції, спрямовані на стягнення аліментів, з урахуванням позитивного досвіду їх застосування. Вона містить найбільш прогресивні та ефективні норми попередніх Конвенцій та покликана створити універсальний механізм визнання i виконання судових рішень, зокрема для держав із різними правовими системами. Проте на наразі процес практичної реалізації цієї Конвенції для України не є завершеним, та планується у майбутньому.

Процедура стягнення аліментів

На сьогодні чинне законодавство, яке регулює процедуру стягнення аліментів з осіб, які проживають за кордоном, дає змогу обрати один із декількох шляхів вирішення цього питання:

  • Подання позовної заяви про стягнення аліментів до українського суду та надалі його виконання у відповідності до Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Так, особа, яка має на меті стягнути аліменти з батька, який проживає за кордоном, може подати позовну заяву про стягнення аліментів у національний суд. У такому випадку до позовної заяви додаються такі документи: копія паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків позивача, копія свідоцтва про шлюб або його розірвання, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують дохід особи, з якої необхідно стягнути аліменти (за наявності), копії позовної заяви для сторін у справі. Крім того, для оформлення надалі клопотання про визнання рішення про стягнення аліментів відповідно до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, необхідно отримати довідку про вступ рішення у законну силу, довідку про те, що відповідач був належно повідомлений про день та час судового засідання та додати відповідні докази у тому випадку, якщо було ухвалено заочне рішення, та копію журналу судового засідання, під час якого справу було розглянуто по суті. Після отримання виконавчого листа необхідно звернутися до виконавчої служби та дістати довідку про неможливість виконання цього рішення суду повністю або частково. Слід зазначити, що отримання довідки виконавчої служби про неможливість виконання цього рішення суду – суто формальна процедура, передбачена Інструкцією про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Після отримання зазначених документів необхідно звернутись до територіального управління юстиції Міністерства юстиції України за місцем реєстрації позивача з такими документами:

  • Заявою про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої країни, що складається у довільній формі;
  • Клопотанням про визнання і  виконання  рішення  про  стягнення 
    аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, оформлене відповідно до п. 11 та згідно з додатком 2 зазначеної Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Зокрема зазначене клопотання, окрім перерахованих документів, має містити такі відомості та документи: повне  імʼя  відповідача,   дата   народження, громадянство  та,  наскільки це відомо позивачу,  його адреси протягом останніх пʼяти років, рід занять і місце роботи і за змогою фотокартка; наявні   відомості  про  фінансові  та  сімейні  обставини боржника, зокрема інформація про належне йому майно; будь-яка  інша  інформація,  що  може сприяти встановленню місцезнаходження  боржника  чи  виконанню   клопотання   або   яка визначена відповідною країною – учасницею Конвенції як необхідна; копія судового рішення; фотокартку заявника. Якщо відомі інші відомості, які допоможуть ідентифікувати особу, необхідно їх також зазначити у клопотанні. Тобто необхідно  зазначити максимально відому інформацію про особу, з якої належить стягнути аліменти, для її подальшої ідентифікації та визначення місцеперебування.

Іншим шляхом стягнення аліментів з особи, яка проживає за кордоном, є звернення до Міністерства юстиції України із встановленим зазначеною Інструкцією пакетом документів з метою прийняття рішення про стягнення аліментів безпосередньо у країні, громадянином якої така особа є.

Цей шлях застосовується у випадку відсутності рішення українського суду, або у тому випадку, коли відповідно до законодавства країни – учасниці Конвенції вирішення питання стягнення аліментів здійснюється за місцем проживання відповідача, а також у разі потреби вирішення питання зміни розміру вже встановлених аліментів.

У цьому випадку до територіального управління юстиції Міністерства юстиції України за місцеперебуваням заявника подається Заява про стягнення аліментів з відповідача (боржника), який проживає за кордоном.

Зазначена Заява складається у довільній формі та оформлюється згідно з додатком 1 до Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Вимоги до такої заяви містяться у п. 8 Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Крім того, якщо постає питання зміни розміру аліментів, додатково до цієї заяви необхідно подати належно завірену копію рішення суду, який встановив первинну суму.

Будь-які документи, які подаються до країн – учасниць Конвенції для стягнення аліментів з їхніх громадян, повинні бути надані українською мовою з перекладом на офіційну мову країни-учасниці, на території якої пропонується стягнути аліменти.

Подальше надсилання документів до відповідної країни проживання особи, з якої необхідно стягнути аліменти, та інформування заявника про хід справи про стягнення аліментів покладається на Міністерство юстиції України.

Як бачимо, на сьогодні багатосторонні міжнародні договори, ратифіковані Україною, дають змогу вирішувати питання стягненням аліментів незалежно від громадянства і місця проживання батьків і дітей. Проте слід звернути увагу на те, що, незважаючи на спрощення процедури збирання i подачі документів для стягнення аліментів з батьків, які мешкають за кордоном, необхідно мати на увазі, що кожний конкретний випадок є індивідуальним та особливим, та потребує професійного юридичного підходу до нього.

Насамкінець бажаємо Вам сімейного щастя та злагоди, адже кожна дитина потребує щасливих та люблячих один одного батьків, попри їхню національність чи місце проживання. 


Автор
фото
Адвокат (Житомир) Виконано завдань: 0 Відгуків: 242

Loading...
В даному розділі статей більше немає