Всі публікації

Про діяльність спортивних клубів

Автор: Пискун Леся  •  10 March 2015


    З початком весни розпочався підвищений попит на послуги спортивних клубів. Споживачеві (користувачу) даних послуг доцільно знати, юридичний аспект надання їх:

   Відповідно до ст. 1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (далі по тексту: "Закон"):

   Заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг. 

   Спорт - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них.

  Суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні або юридичні особи, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної культури і спорту. Суб'єктами сфери фізичної культури і спорту є: фізичні особи, які займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі спортсмени; фахівці сфери фізичної культури і спорту; заклади фізичної культури і спорту; відповідні органи влади.

   Фіскультурно-спортивні послуги - організація та проведення суб'єктами сфери фізичної культури і спорту фізкультурно-оздоровчої діяльності та/або фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів або підготовки спортсменів до змагань, визнаних в Україні.

   Спортивні клуби є закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної культури і спорту. видів спорту, здійснюють фіскультурно-оздоровчу та/або спортивну діяльність, надають фіскультурно-спортивні послуги.

  Спортивні послуги діють на підставі статуту (положення) та реєструються у встановленому порядку. 

  Згідно ст.15 Закону: Фіскультурно-оздоровчі заклади (центри, комплекси, клуби, студії тощо) - заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють фіскультурно-оздоровчу діяльність.

  Фізкультурно-оздоровчі заклади діють на підставі статуту (положення) та реєструються у встановленому порядку. 

  Статтями 48-51 Закону передбачено, що матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту здійснюється шляхом будівництва та використання спортивних споруд, створення, придбання та використання фізкультурно-спортивного спорядження та обладнення, іншого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом. 

  Вимоги до спортивних споруд щодо будівельних норм і правил, санітарних норм, інших норм у сфері охорони здоров'я та дотримання безпеки їх відвідувачів встановлюються відповідно до закону.

    Будівництво, реконструкція та утримання спортивних споруд у сільській місцевості здійснюються відповідно до закону.

    Заклади фізичної культури і спорту, які мають у власності або в користуванні спортивні споруди. повинні мати, зокрема:

- сертифікат відповідності спортивної споруди, виданий відповідно до закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- журнал обліку використання спортивної споруди, порядок ведення якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фомування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

  Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів, власники спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання зобов'язані забезпечувати безпечні умови життя і здоров'я відвідувачів та користувачів спортивних споруд, користувачів фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, а також не завдавати шкоди довкіллю та здійснювати відповідні заходи з охорони та безпеки згідно з правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

 Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, фізкультурно-спортивну реабілітацію надається фахівцям, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

  Систематичному диспансерному огляду службою спортивної медицини підлягають особи, які займаються фізичною культурою, та спортсмени дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, ветерани спорту.

   Допуск осіб до занять фізичною культурою і спортом здійснює лікар із спортивної медицини.

 Заняття фізичною культурою і спортом здійснюються з додержаннм медичних норм, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

  Санітрані вимоги до утримання спортивних залів містяться в Санітарних правилах пристроїв і утримання місць зайняття по фізичній культурі і спорту, що затверджено Головним Державним Санітарним Лікарем СССР від 30.12.1976 р. №1567-76 (далі по тексту - "Правила").

   Зокрема,  відповідно до п.п. 92-98 Правил: обслуговуючий персонал фізкультурно-спортивних споруд повинен піддаватися попередньому медичному огляду при вступі на роботу і надалі періодично один раз на рік.

  Усі фізкультурно-спортивні установи повинні мати санітарний журнал для записів пропозицій і зауважень установи до санітарно-епідемілогічної служби по їх утриманню.

   Фізкультурно-спортивні споруди повинні мати вивішеними на видному місці правила внутрішнього розпорядку, погоджені з лікарсько-фізкультурним диспансером і санепідстанцією. Відповідальність за виконання санітраних правил покладається на адміністрацію фізкультурно-спортивної споруди.

  Періодичний контроль за виконанням санітарних правил покаладається на установи санітарно-епідемілогічної служби.

   

Гарного активного (спортивного) відпочинку та весняного настрою!

З повагою,

 

 

  


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає