Всі публікації

Дельта банк: як забрати кошти, як сплачувати податки та як проводити платежі?

Автор: Полищук-Минаева Виктория  •  04 March 2015


Діяльність банків, як і інших юридичних осіб, може бути припинена. Однією із причин припинення банку є його неплатоспроможність. Відповідно до п.8 ч.1 ст.2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», неплатоспроможний банк – банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність. Неплатоспроможність банку є ознакою його фінансового становища, за якою банк неспроможний виконувати свої зобов’язання перед кредиторами та податковими органами.

Повноваженнями відносити банки до категорії неплатоспроможних наділено Національний банк України. Так, 02.03.2015 Національним банком України визнано неплатоспроможним АТ «ДЕЛЬТА БАНК».

Питанням виведенням неплатоспроможних банків з ринку займається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України (ч.1 ст.3 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), який виконує функції тимчасового адміністратора або ліквідатора неплатоспроможного банку. І ось вже 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію в АТ «ДЕЛЬТА БАНК»  та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації - Кадирова Владислава Володимировича. Тимчасову адміністрацію в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» запроваджено строком на три місяці з 03.03.2015 по 02.06.2015 включно.

У зв’язку з введенням тимчасової адміністрації, у більшості з громадян та юридичних осіб виникають ряд питань:

-          як повернути кошти за депозитом;

-          що роботи з поточними рахунками;

-          як перераховувати податки;

-          як зобов’язати банк виконати платіжне доручення?

 

Юристи Юридичної компанії «Верум Лойєрс» надають правове роз’яснення стосовно тимчасової адміністрації в АТ «ДЕЛЬТА БАНК».

 

Як повернути депозитні кошти або кошти, які знаходяться на поточному рахунку?

Під час тимчасової адміністрації уповноважена особа не здійснює виплати юридичних особам, а фізичні особи мають право на отримання 200 тис. грн. Свої права Ви можете захистити лише у судовому порядку.

Оскільки, обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається. Відповідно до приписів ст.41 Конституції України,  кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Згідно з ч.1 ст.316 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Частина 1 ст.317 ЦК України передбачає, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Частини 1 та 2 ст.321 ЦК України також проголошують, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.  Частиною 3 ст.1066 ЦК України передбачено, що банк не має права обмеження права клієнта розпоряджатися грошовими коштами. Це і ключова фраза.

 

Як зобов’язати банк виконати платіжне доручення?

У даному випадку захистити власні права можна лише в судовому порядку.

Чинне законодавство передбачає, що банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка. Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Частина 1 ст.1071 ЦК України вказує, що банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження. Згідно зі ст. 1074 ЦК України, обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом. Відтак, введення тимчасової адміністрації не звільняє банк від договірних відносин.

 

Як перераховувати податки з рахунку в АТ «ДЕЛЬТА БАНК»?

Пунктом 129.6 ст.129 ПК України передбачено, що за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, встановлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», з вини банку такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Таким чином, якщо підприємець обслуговувався в проблемному банку, провів платіж (податковий), а банк платіж на рахунки Казначейства не відправив, то, враховуючи п.129.6 ст.129 ПК України, платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне перерахування податків. Однак, таку правову позицію необхідно доказувати вже в судовому порядку.

На сьогодні вже існує і судова практика на користь платника податків. Так, Харківський окружний адміністративний суд у справі № 820/18682/14 зробив висновок, що позивачем подано платіжне доручення на перерахування коштів, що підтверджується відповідною відміткою на відповідному листі. Платіжне доручення не виконано з вини банку. В даному випадку провини платника в порушенні термінів немає, оскільки кошти не зараховані до державного бюджету з вини банківської установи, в якій обслуговувався платник, отже, платник податку звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Не зважаючи на те, що судові розгляди з податковими органами тривалий процес, але все ж у ситуації з оплатою податків через проблемний банк, варто ініціювати такі процеси, як ефективний спосіб захисту власних прав та інтересів.

 

Юристи Юридичної компанії «Верум Лойєрс» готові надавати допомогу Вам та Вашому у бізнесі у всіх проблемних питаннях, пов’язаних  із діяльністю АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та інших банків.


Автор
фото
Юрист (Київ) Виконано завдань: 13 Відгуків: 3

Loading...
В даному розділі статей більше немає