Всі публікації

Медичні аспекти мобілізації. Ви придатні чи непридатні для мобілізації?

Автор: Грибенюк Юлия  •  20 January 2015


Відповідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року N 3543-XII:

 Особи, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Хто може бути визнаним і які документи підтверджують таке визнання?

 В першу чергу тим, хто цікавиться цим питанням буду корисно ознайомитись з «Положенням про військово-медичну експертизу», затверджену наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 р. № 402, додаток 1 до якого містить всі діагнози хвороб а також їх характеристики, при наявності яких особа може бути визнана придатною, обмежено придатною або непридатною.

Якщо Ви отримали повістку із запрошенням прибути у військкомат і Вам відомо, що Ви маєте діагноз, відповідно до якого ви є обмежено придатним до військової служби у період мобілізації в особливий період, будьте готові до того, що Вам можуть призначити проведення військово-медичної експертизи.

Якщо по-простому то військово-медична експертиза – це медичний огляд, відповідно до якого визначається ступінь Вашої придатності до військової служби і установлюється причинний зв'язок захворювань, травм і т.п.

Медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями з винесенням письмового висновку (постанови).

Під придатністю до військової служби розуміється такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (додаток 1), пояснень щодо застосування статей Розкладу хвороб (додаток 2) та таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (далі - ТДВ) (додаток 3). Розклад хвороб  розроблений відповідно  до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених  проблем охорони здоров'я 10-го перегляду.

Якщо цікаво, то у військовий час в день може бути оглянуто не більше 100 осіб відповідно кожною такою комісією.

Кожний військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей.

 

Особи, визнані непридатними до військової служби, можуть бути повторно оглянуті ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання у разі, коли в результаті обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах раніше встановлений діагноз переглянутий.

До початку огляду військовий комісаріат на всіх військовозобов'язаних отримує дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів (на тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах, - витяг з історії хвороби), на осіб, що визнані інвалідами, - дані з органів соціального забезпечення, також медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України N 025) (va302282-99 ) з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

У разі коли лікарям ВЛК військового комісаріату важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, він направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад МОЗ України з подальшим оглядом ВЛК військового комісаріату.

Корисно знати, що постанови військово-лікарських комісій регіону можна оскаржити до Центральної військово-лікарської комісії або до суду (п.2.4.10 наказу № 402).

 


Також Ви можете переглянути відео - консультацію на цю тему та на інші моменти мобілізації. https://www.youtube.com/watch?v=jpipr27afmI

Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 42
Сердюк Богдан
http://www.freelawyer.ua/consult/104629
27 February 2016 в 18:29

Loading...
В даному розділі статей більше немає