Всі публікації

БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІДСТРОЧКИ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ

Автор: Грибенюк Юлия  •  20 January 2015


Як ми всі знаємо однією з підстав для отримання відстрочки від мобілізації є бронювання на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Проте, в законодавсті досить не чітко окреслено питання суб’єкта, критеріїв бронювання і порядку його проведення.

Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування,  а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

У ст. 25 цього ж закону визначено, що бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Проте, пункт 2 цієї статті швидко розставляє крапки над «І», констатуючи, що організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Цей закон також містить термін мобілізаційне завдання (замовлення).

Проте, з відкритої частини постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року № 377 «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників» (постанова має гриф «Для службового користування») нам стає відомо, що бронювання військовослужбовців здійснюється на підставі відповідної інформації керівника юридичної особи (п. 15).

Далі на допомогу приходить питання військового обліку як такого.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військові комісаріати» від 3 червня 2013 р. N 389 військові комісаріати:

співпрацюють з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснюють контроль за проведенням на підприємствах роботи з ведення військового обліку військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Для ведення військового обліку і бронювання кадрів, на підприємствах незалежно від форм власності і підпорядкування формується військово-обліковий  персонал, виходячи з відповідної норми навантаження на одного працівника.

Відповідно до п. 3.4 Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджені наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 N 660 визначено, що на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності покладається своєчасне оформлення бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Облік військовозобов'язаних і призовників із числа інженерно-технічних працівників, робітників, службовців, студентів та учнів на всіх підприємствах  провадиться за  затвердженою Міністерством статистики України особовою карткою типової форми №П-2, в якій розділ II доповнюється даними про військовий облік.

Крім того, підприємства, серед інших документів для військового обліку зобов’язані вести Перелік по бронюванню, Журнал перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників підприємства тощо.

Таким чином, питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації залежить від стану військового обліку військовозобов’язаних, його повноти та обґрунтованості документів на кожного військовозобов’язаного та своєчасності подання інформації про перелік осіб, які підлягають бронюванню, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями

 

20.01.2015                                                                            Юлия Грибенюк


Видео консультації: https://www.youtube.com/watch?v=64A7jYzFurQ

Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 42

Loading...
В даному розділі статей більше немає