Всі публікації

Військова служба за призовом під час мобілізації в особливий період

Автор: Грибенюк Юлия  •  18 January 2015


Враховуючи, що ми з Вами живемо в досить складний час: важка економічна ситуація а на порозі війна, яка здавалось би де-факто війна, однак де-юре – антитерористична операція.

Тому я вирішила приділити увагу питанню мобілізації в особливий період, якою стурбовано більшість українців.

Відповідно до ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Законом, відповідно до якого громадяни відбувають військову службу, є ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25 березня 1992 року  N 2232-XII (далі – ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»).

В даній статті я би хотіла приділити увагу питанням саме військової служби за призовом під час мобілізації, в особливий період.

Відповідно до п. 2. ст.11 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» виконання  військового обов'язку в особливий період здійснюється з особливостями, визначеними цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п. 9 ст. 14 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» питання зняття та взяття на військовий облік покладається на районні (міські) комісії з питань приписки.

Відповідно до п. 5 ст. 22 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» граничним віком перебування на військовій службі для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, - до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві.

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві, тобто граничний вік перебування в запасі і у військовому резерві – це до 60 років.

Відповідно до п. 7 ст. 22 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» строки служби для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, обчислюються - до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

В першу чергу, хотілося б звернути увагу на перелік, осіб, які мають так звану відстрочку від призову під час мобілізації, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року N 3543-XII:

·           заброньовані на період мобілізації та на  воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; ·             визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); ·               чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання); ·               жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх  згоди і тільки за місцем проживання); ·               жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи  можуть  бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); ·               зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства  України, в разі  відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; ·               народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; ·               інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період  не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

 

Крім того, у разі настання особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, -  дія контракту продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації,  крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього закону.

Частина 8 ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» визначає імперативний перелік осіб-військовослужбовців, які під час дії особливого періоду з військової служби звільняються:   1.      з моменту оголошення мобілізації до відповідного рішення Президента України про демобілізацію: а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу; б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу; в) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини: ·        виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері); ·        утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи; ·        необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років; ·        наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;   д) у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному  Генеральним  штабом  Збройних Сил  України, за умови завершення виконання визначених завдань; е) через службову невідповідність осіб рядового, сержантського і старшинського (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів) складу у разі невиконання службових обов’язків. Відповідно до п. 9 ст. 29 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» військовозобов'язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці. Початком проходження військової служби вважається: день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період. У випадку нез’явлення особи до пункту призову, то на органи внутрішніх справ у встановленому законом порядку покладається обов’язок: ·      проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, ·      надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку, а також  відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.

Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 гривень). Повторне протягом року вчинення такого порушення, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень).

Окремо хотілося б звернути увагу на трудові та фінансові гарантії, які надаються військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації в особливий період.  Щодо трудових гарантій, які надаються військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації в особливий період, то за ними відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю України зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності, проте не більше року та компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Тобто військовослужбовців, яких призвано на військову службу під час мобілізації на особливий період, роботодавець не може звільнити, проте не більше одного року. Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна  реєстрація  підприємницької  діяльності  фізичних осіб - підприємців. Для підприємців також буде корисно знати, що на час дії особливого періоду платники єдиного внеску (мається на увазі фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які забезпечують себе самостійно), призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (мається на увазі нарахування, сплата збору тощо), якщо вони не є роботодавцями. Підставою для такого звільнення є заява фізичної особи - підприємця та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним  державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації,  на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів фізичною особою - підприємцем протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована фізична особа - підприємець перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації). Якщо платник єдиного внеску має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати. Крім того, державою надано деякі податкові пільги особам, які мобілізуються у особливий період. Аналогічно, як і з єдиним соціальним внеском, підприємці звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: сума грошової допомоги (у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Таким чином, ці виплати не оподатковуються. Також держава подбала і про осіб, які мають кредитні зобов’язання перед банками та кредитними установами. Так, військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.   Що ж нас чекає у майбутньому? В майбутньому нас відповідно до рішення РНБО «Про деякі оборонно-мобілізаційні питання» від 20 грудня 2014 року, яке було введено в дію указом Президента України від 14 січня 2015 року № 14/2015, чекає часткова мобілізація у три черги впродовж 210 діб. Чітких критеріїв щодо осіб, які підлягатимуть такій мобілізації (спеціальності, професії стаж тощо) чинне законодавство не містить, у зв’язку з цим є побоювання, що все зведеться до фактору суб’єктивізма військкоматів. Крім того, в найближчий час планується внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про військову поліцію" та розширити повноваження в особливий період командирів (начальників) для забезпечення військової дисципліни та запобігання вчиненню військовослужбовцями правопорушень. В черговий раз пропонується змінити ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу, передбачивши:
  1. здійснити нормування питань призову громадян України на строкову військову службу та звільнення з військової служби під час мобілізації (в особливий період) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, а також військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, з метою забезпечення ротації особового складу;
  2.  встановити строки строкової військової служби в календарному обчисленні для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях України, - до 18 місяців; для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра або магістра (спеціаліста), - до 12 місяців;
  3.  відновити призов на строкову військову службу в мирний час придатних для цього за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших громадян України, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 42
Клиент Константин
Доброго дня! В які терміни необхідно стати на військовий облік при зміні місця проживання?
28 January 2015 в 14:22
Грибенюк Юлия
Військовозобов'язані, які вибувають в іншу місцевість на постійне і тимчасове (строком понад півтора місяця) проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування - строком понад три місяці, чи які змінюють місце проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району, зобов'язані здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення зняття з військового обліку.
Військовозобов'язані, які вибувають із сільської місцевості, зобов'язані особисто з'явитися з військовим квитком у виконком селищних чи сільських рад для зняття з військового обліку.
Військовозобов'язані, які прибувають на постійне чи тимчасове проживання строком понад півтора місяця, зобов'язані в триденний строк здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення на військовий облік.

Військовозобов'язані, які прибули в сільську місцевість, зобов'язані в триденний строк особисто з'явитися з військовим квитком у виконком селищної чи сільської ради для взяття їх на військовий облік.

Призовники зобов'язані особисто з'являтися в районний (міський) військкомат для зняття з військового обліку і в триденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на військовий облік.
29 January 2015 в 10:52
Клиент Неля
Особый период В Украине продолжает действовать особый период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, введенный 20 января 2015 года указом президента "О частичной мобилизации". Определение термина “особый период“ содержится в законе Украины “Об обороне Украины“ (абз.11 ст.1), согласно которому, особый период – это период, который наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой) или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации, или с момента введения военного положения в Украине, или в отдельных ее местностях и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/analytics/20150126/362589592.html
29 January 2015 в 12:58

Loading...
В даному розділі статей більше немає