Всі публікації

12 ПОРАД ЯК СКЛАСТИ ДОГОВІР НА СВОЮ КОРИСТЬ12 ПОРАД  ЯК СКЛАСТИ ДОГОВІР НА СВОЮ КОРИСТЬ 

Будь-яка господарська діяльність передбачає договірні відносини з контрагентами. І кожні такі відносини починаються з укладення договору. Перш за все складаючи договір звертайте Вашу увагу на те, ким є Ваш контрагент (фізичною чи юридичною особою), його податковий статус та повноваження представника, який підписує договір. Саме від цього залежить багато ключових аспектів: в якій формі укладати договір, які умови та реквізити треба в нього включити, які податкові наслідки та економічна вигода.

В даній статті ми розглянемо основні правила складення договорів.

  1. 1.      Дотримуйтесь вимог закону

Перед складанням договору необхідно правильно визначити, які саме відносини та у якій частині будуть регулюватися договором, які норми законодавства потрібно застосовувати до даного договору та у чому полягає їхня суть та особливості, також необхідно визначити, які з умов договору сторони можуть викласти на свій розсуд (тобто відступивши від норм того ж Цивільного Кодексу України), а які імперативно передбачені законодавством і відступлення від яких у договорі вважається нікчемним (тобто недійсним з погляду законодавства; умови договору, що суперечать закону – у будь-кому разі будуть вважатися недійсними та не будуть працювати, незважаючи на те, що вони прописані в договорі). Також слід пам’ятати, що українським законодавством передбачено ряд істотних умов, які обов’язково повинні бути викладеними в договорі (ст. 638 ЦК України та ст. 180 ГК України). Без цих умов договір може вважатися недійсним, або у подальшому може бути визнаний недійсним у судовому порядку. До того ж варто звернути увагу на те, що при складанні договору необхідно враховувати судову практику, що склалася по певному виду правовідносин, які регулюватимуться договором, оскільки вона допомагає, по-перше, грамотно скласти договір, а по-друге – урахувати попередні «чужі помилки» і не повторити їх.

2. Зверніть увагу на строки

Статтею 631 Цивільного кодексу України передбачено, що договір набирає чинності з моменту його укладення, але й зазначається можливість сторін встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. Тобто, навіть якщо договір укладено сьогодні, ви можете вказати, що Ваші взаємини з контрагентом тижневої давності регулюються цим же договором. Це зручно для тих, хто поквапився щось зробити, а на підписання контракту часу не знайшов.

 

Договір з невизначеним терміном дії незручний тим, що, якщо знадобиться посилити умови, доведеться його розривати - можливість зробити це за бажанням однієї із сторін повинна бути в ньому прописана. Основна незручність договору з обмеженим терміном дії в тому, що в разі довгострокового співробітництва можна пропустити момент закінчення його дії. У цьому випадку продовження правовідносин буде порушувати закон. Найпростіше слідкувати за терміном дії договорів, коли термін їх закінчення для всіх контрагентів єдиний, наприклад улюблене всіма 31 грудня.

3. Вкажіть правильне місце

Досить часто підприємці користуються типовими договорами в «шапці» яких часто відсутнє місце укладення договору. В таких випадках, відповідно до положення ст. 647 Цивільного кодексу України, місцем укладення договору є місце проживання фізичної особи (тут мається на увазі місце реєстрації) або за місцезнаходженням юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір.

У випадках коли договір укладається між підприємствами різних областей України, в тексті необхідно вказати, що при виникненні спору він повинен розглядатися у «Вашому» суді (бажано з найменуванням суду). Це дозволить вам уникнути певних незручностей та великих затрат при судовій «тяганині».

4. Обов’язково вказуйте всі подробиці

 Для себе Ви повинні запам’ятати, що в договорі слід уникати будь-яких «розмитих формулювань» таких як: «своєчасна оплата», «товар належної якості», «цільове використання» та ін. Всі ці обставини повинні бути викладенні максимально точно.

Також не слід перенавантажувати розділ «Предмет договору». В даному розділі слід лише зазначити, що виконавець повинен зробити, а замовник – оплатити та прийняти. Всі подробиці щодо товару чи послуги краще викласти в додаткових документах. При використанні вказаного способу слід пам’ятати, що зв’язок додаткових документів з договором обов’язково повинен в ньому прописуватись, наприклад: «Виконавець зобов’язується виконати роботу відповідно до договору, а також, кошторису, що додається до даного договору та є невід’ємною його частиною».

5. Детально розраховуйте вартість товарів чи послуг

Для того щоб уникнути претензій з боку податкової, у договорі обов’язково виділяйте податок на додану вартість (ПДВ), або ж вказуйте на якій підставі товар чи послуга ним не оподатковується.

Якщо для виконання Ваших зобов’язань за договором Ви використовуєте певні матеріали, то їх вартість слід відмежувати від Вашої винагороди. Це знадобиться, якщо Вам потрібно буде платити неустойку.

У випадку, коли вартість робіт не визначена, неустойка буде розраховуватися від загальної вартості робіт, а отже і штраф буде значно більшим. Детальний розрахунок вартості може «зіграти вам на руку» тоді, коли частина робіт виконана з запізненням. В такому випадку можливо розрахувати вартість прострочених робіт, і неустойка буде нараховуватись в межах цієї вартості.

6. Напишіть «завдаток» замість «аванс»

Аванс, як і завдаток, виконує поряд із платіжною функцією функцію підтвердження укладення договору. Однак, на відміну від завдатку, аванс ніколи не має забезпечувального значення. Тобто, якщо сторона, що одержала аванс, не виконала своїх зобов'язань за договором, вона має повернути стороні-платнику лише суму авансу, а не подвійну його суму. Аналогічно, якщо в разі невиконання зобов'язання відповідальною буде сторона, яка передала аванс, вона, незалежно від факту невиконання цього зобов'язання, має право вимагати повернення авансу.

Згідно зі ст. 570 ЦК України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. Якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

Сторона, винна у порушенні зобов'язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором.

Можна піти на хитрість: у договорі слово «аванс» замінити фразою «при укладенні цього договору замовник оплачує виконавцю завдаток». Якщо замовник захоче розірвати договір без Вашої згоди, ви зможете показати йому пункт 1 статті 571 Цивільного кодексу, в якому зазначено, що задаток не повертається тій особі, з вини якого розірвано договір.

7. Вказуйте час оплати

«Остаточний розрахунок проводиться відразу після прийняття робіт замовником» - «заїжджена» фраза в договорі. Але «прийняття» означає, що клієнт підписав акт про виконані роботи або надані послуги, а він може цього не зробити. Тому краще вказувати: «остаточний розрахунок в сумі ... замовник зобов'язується зробити безпосередньо після виконання робіт при пред'явленні до підписання акту». Тобто Вам не потрібно буде чекати, поки партнер затвердить акт. Також у договорі можна прописати, що саме замовник не отримає до моменту повного розрахунку з Вами.

8. Прописуйте строки виконання в конкретному виді днів

У договорі Ви можете вказувати строки в календарних, банківських та робочих днях. Дуже часто сторони просто забувають вказати, в яких саме днях вони розраховують строк виконання робіт. Якщо договором не передбачений конкретний вид днів, в розрахунок автоматично беруться календарні. Терміни виконання бажано приводити в робочих днях, обов'язково вказуючи це в договорі. Таким чином візуально період робіт скорочується, що добре сприймається клієнтами, а Ви в свою чергу матимете кілька календарних днів в запасі про всяк випадок.

9. Будьте уважними до обов’язків замовника

Буває, що термін виконання робіт залежить не тільки від виконавця, а й від контрагентів і замовників. Це потрібно прописати в договорі. Наприклад, якщо замовник повинен надати Вам якісь матеріали, то термін можна прописати так: «…протягом Х робочих днів після поставки клієнтом всіх матеріалів і створення умов для виконання робіт…». Ще один варіант - відраховувати строк з дня отримання всієї передоплати, обумовленою в угоді.

10. Вносьте зміни правильно

У договорі обов’язково зазначайте, що «Всі зміни та доповнення до цього договору та додатків до нього дійсні, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін». Така фраза страхує від самоуправства замовника і помилок персоналу, які можуть, наприклад, на словах пообіцяти щось іншій стороні.

11. Використовуйте множину

У договорах часто зустрічаються формулювання: «сторона вправі», «сторона може». Право - це лише можливість, яка реалізується або не реалізується в залежності від волі сторони. Якщо Ви зробили помилку, наприклад не встигли виконати щось в строк, то контрагент може вирішити, як з Вами. Якщо ж договором передбачено, що «сторони мають право», то право може бути реалізоване лише за взаємною згодою.

12. Зазначте можливість вирішення спорів шляхом переговорів

В обов’язковому порядку у розділі «Вирішення спорів» зазначайте, що «Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів». Це дасть Вам можливість досягти вирішення спору без судової тяганини, що заощадить вам значну суму грошей та часу. 

З повагою, Шкурат Артур

ЮК "Шкурат, Бойченко та Партнери"Loading...
В даному розділі статей більше немає