Всі публікації

Про мораторій на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

Автор: Пискун Леся  •  09 December 2014


   Відповідно до Закону України "Про мораторій про стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (ВВР, 2014, № 28 ст. 940) (далі - "Закон"), була внесена заборона на примусове стягнення (відчуження без згоди власника) на нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави відповідно до ст. 4 ЗУ "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із ст. 5 ЗУ "Про іпотеку", якщо таке майно виступає, як забезпечення зобов'язань  громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, надані йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

1) таке нерухоме житлове майно використовується, як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об'єктом незавершаного будівництва нерухомого житлова майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно; загальна площа такого нерухомого житлового майна (об'єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв.метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку;

2) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки);

3) кредитна установа не може уступити (продавати, передавати) заборгованість або борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.

  Даний Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з дня набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на таку основну суму заборгованості.

 Закон не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (відповідно до ст. 3 тимчасово окупованою територією визначається:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.

  Дія  Закону не поширюється на осіб, які є суб'єктами Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (ст. 4 Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господасрьких обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у  юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до Закону.

 Таким чином, враховуючи вищевикладене, дія закону поширюється при одночасному існуванні таких ознак:

1. Споживчий кредит в іноземній валюті;

2. Предметом іпотеки повинно бути нерхоме житлове майно, що використовується як місце проживання позичальника або є об'єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна (загальна площа якого повинна не перевищувати 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку) за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;

3. Предмет іпотеки не знаходиться на тимчасово окупованій території;

4. Позичальник чи Іпотекодавець не являються суб'єктами Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

  Доцільно зауважити, що строки позовної давності за позовами про звернення стягнення на предмет іпотеки, якою забезпечено споживчі кредити в іноземній валюті під-час дії Закону, за таких умов зупиняється у зв'язку із відстроченням виконання на підставах встановлених законом (ст. 263 ЦК України), але він буде поновлений з моменту втрати чинності Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого, як забезпечення кредитів в іноземній валюті".

З повагою,


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає