Всі публікації

НАДВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Автор: Дорошенко Артем  •  18 November 2014


З урахуванням несприятливої ситуації у банківській сфері та введення додаткових заборон та обмежень щодо здійснення банківських операцій, на даний час актуальним є питання обмеження розрахунків фізичних за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, та відповідальності за порушення встановлених правил у даній сфері. 

Доцільно проаналізувати положення діючого законодавства з цього приводу.

Відповідно до п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в абзаці першому цього пункту, стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

Пунктом 1 Постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» встановлено граничну суму розрахунків готівкою:

     підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень;

     фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень;

     фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.

Статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів –    тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -     тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене вище, чинним законодавством визначено лише адміністративну відповідальність за перевищення граничної суми розрахунків готівкою, яка застосовується як до фізичної особи – підприємця (посадових осіб юридичної особи) – платника готівки, так і до фізичної особи – підприємця (посадових осіб юридичної особи), яка приймає готівку.

При цьому, відповідальність фізичних осіб за перевищення граничних сум розрахунків готівкою чинним законодавством не передбачено. Тому, шановні фізичні особи, бажаю Вам бути законосхухняними громадянами та дотримуватися установлених правил, проте враховувати, що при укладенні договорів нотаріуси не перевіряють способи здійснення оплати, а відповідальність за порушення встановлених правил взагалі відсутня (хіба що, моральна). 


Автор
фото
Юрист (Донецьк) Виконано завдань: 0 Відгуків: 10

Loading...
В даному розділі статей більше немає