Всі публікації

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"Законность мобилизации обсуждать не будем.

     "мобілізація -   комплекс   заходів,   здійснюваних   з  метою
планомірного  переведення   національної   економіки,   діяльності
органів   державної   влади,   інших  державних  органів,  органів
місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій  на
функціонування   в  умовах  особливого  періоду,  а  Збройних  Сил
України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби
цивільного  захисту  -  на  організацію  і  штати  воєнного  часу.
Мобілізація  може  бути  загальною  або  частковою  та проводиться
відкрито  чи  приховано;"

В данном случае мобилизация проводилась частично и открыто на протяжении 45 дней. Повестка, оформленая после 03.09.2014 являеться не законной. Если человек получил повестку до 03.09.2014, но не явился в военкомат - обязан явиться.

Вопрос, если повестка оформленна  до 03.09.2014, но по каким-то причинам не вручена - пока остается открытым. Приглашаю к обсуждению.

Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

 1. Громадяни зобов'язані:

 з'являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;... 

Если получили повестку - нужно идти

  2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

А этот пункт относиться к постройке "Российской стены"; кто по каким либо причинам не может воеваь - будет рыть ров и строить стену.

  3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових  формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів. Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

 Особливості проходження медичного обстеження військовозобов’язаними та резервістами під час мобілізації, на особливий  період  визначаються Міністерством оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я України.

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту  оголошення  мобілізації  забороняється  зміна  місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті."

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

 Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

 заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями  в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з  наступним проходженням військово-лікарської комісії);

 чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

 жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

 зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

 народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

 інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках."

По общему правилу не могут быть мобилизованы:

- особо ценные кадры, которые существенно приблизят победу в тылу;

- по решению призывной комиссии не годны к воинской службе, (кто не годен временно – на соответствующий период, после чего опять на комиссию);

- мужчины, у которых на содержании пять и более детей до 16 лет;

- женщины, у которых на содержании дети до 16 лет;

- граждане, которые заняты постоянным уходом за нуждающимися в таковом по закону Украины (если нет других лиц, которые могут заменить).

"Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

     Ухилення від призову за мобілізацією -

     карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

     Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних
                 зборів

     1. Ухилення  військовозобов'язаного  від  військового  обліку
після     попередження,    зробленого    відповідним    військовим
комісаріатом, -

     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів
доходів  громадян  або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців.

     2. Ухилення   військовозобов'язаного   від   навчальних   (чи
перевірних) або спеціальних зборів -

     карається штрафом  до  сімдесяти  неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. "

По общему правилу. Если мобилизационная комисия признала годным - то нужно идти служить, или в тюрьму.

"Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

- тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною ершою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,

- тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

Это - если не смогли доказать уголовную ответственность.
Loading...
В даному розділі статей більше немає