Всі публікації

Мобілізація громадян

Автор: Корна Виктория  •  15 March 2014


Все частіше на http://www.freelawyer.ua/ з'являються питання пов'язані з викликом до військоматів та необхідності такої явки. Юридична фірма "Айлекс" підготувала роз'яснення законодавства для всіх зацікавлених осіб:

Мобілізація в Україні -  це комплекс   заходів,   здійснюваних   з  метою планомірного  переведення   національної   економіки,   діяльності органів   державної   влади,   інших  державних  органів,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій  на функціонування   в  умовах  особливого  періоду,  а  Збройних  Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного  захисту  -  на  організацію  і  штати  воєнного  часу.

Правове регулювання мобілізації населення визначається Конституцією України, Законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу».

Мобілізація може бути загальною або частковою.

Загальна   мобілізація   проводиться   одночасно  на  всій території України і  стосується  національної  економіки,  органів державної   влади,  інших  державних  органів,  органів  місцевого самоврядування,  Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту,  підприємств, установ і організацій.

Часткова    мобілізація   може   проводитися   в   окремих місцевостях  держави,   а   також   стосуватися   певної   частини національної  економіки,  Збройних  Сил України,  інших військових формувань, Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту, підприємств, установ і організацій.

Також мобілізація може бути відкритою або прихованою.

Рішення  про  проведення  відкритої  мобілізації  має бути негайно оголошене через засоби масової інформації.

Рішення про проведення прихованої  мобілізації  доводиться до органів   державної  влади,  інших  державних органів, Ради міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та Севастопольської  міських  державних адміністрацій  по  закритих каналах  оповіщення  в  порядку,  який  визначається   Президентом України.

Вид,  обсяги,  порядок  і  строк  проведення   мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення. Нормативні документи Президента України можна переглянути на офіційному сайті http://www.president.gov.ua/

Загалом до військової мобілізації  можуть бути залучені громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком.

Мобілізація стосується військовозобов'язаних запасу у віці від 18 років до граничного віку перебування в запасі першого або другого розряду. Тобто військовозобов'язані - це чоловіки від 18 до 45 років (рядовий і сержантський склад) або до 50-60 років (офіцерський склад, вік залежить від звання), придатні до військової служби. За призваними на збори та резервістами зберігаються місце роботи, посада і середня заробітна плата на підприємстві чи в організації, незалежно від форми власності.

Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.    

Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України, зобов'язані:

прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Під час оголошення мобілізації громадяни зобов'язані:

з'являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.

Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

Під час мобілізації громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві), зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів. Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати.

Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без спеціального дозволу.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

1) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).);

2) визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

3) чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

4) жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

5) зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

6) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

7) інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

За умисне ухилення від мобілізації передбачена кримінальна відповідальність (336 Кримінального кодексу України - від 2 до 5 років), а за умисне ухилення від проходження навчальних зборів - кримінальна відповідальність (337 КК України - від штрафу в 1200 грн до 6 місяців  арешту). В обох випадках склад порушення буде мати місце при наявності врученої під розпис повістки і подальшої неявки.

 


Автор
фото
Юрист Виконано завдань: 1 Відгуків: 22
Тіньковський Олександр
Ясно и доступно, а по поводу вручения повесток можно почитать здесь. http://www.dl.org.ua/publ/chto_nuzhno_znat_o_mobilizacii_v_ukraine_v_2015g/1-1-0-14
08 January 2015 в 14:07

Loading...
В даному розділі статей більше немає