Всі публікації

Захист жертв сімейного насильства

Автор: Пискун Леся  •  04 December 2013


  Насильство в побуті, є порушенням прав людини, що торкається всіх нас.

    Про це в Україні загалом не говорять публічно через існування соціальних табу, пов'язаних з проблемою. Насильство в сім'ї стосується кожного з усіх прошарків суспільства.

    Законодавство про попередження насильства в сім'ї складається з Конституції України, ЗУ "Про попередження насильства в сім'ї" (надалі по тексту - "Закон") та інших нормативно-правових актів України, які регулюють відносини щодо попередження насильства в сім'ї.

   Відповідно до ст.1 Закону, насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психологічному здоров'ю.

    Фізичне насильство  - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психологічного здоров'я,  нанесення шкоди його честі і гідності.

  Сексуальне насильство - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до дитини, яка є членом цієї сім'ї.

  Психологічне насильство - насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ та погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.

   Економічне насильство - умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психологічного здоров'я. 

   Члени сім'ї  - особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

 Жертва насильства - член сім'ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім'ї.

 Реальна загроза вчинення насильства -  погроза вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї умисних дій, застосовуючи насильство, якщо є реальні підстави очікувати її виконання.

    Органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї: 

У районній державній адміністрації: 

- структурний підрозділ у справах сім'ї, молоді та спорту;

- центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- служба у справах дітей.

У районному управлінні ГУ МВС:

- відділ дільничих інспекторів міліції;

- відділ кримінальної міліції у справах дітей.

Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї (ст. 4 Закону):

- Заява про допомогу жертви насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї.

-  Висловлене жертвою насильства в сім'ї або членом сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто.

- Отримання повідомлення про застосування насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї. 

   Заява або повідомлення про застосування насильства в сім'ї чи реальної загрози його вчинення приймаються за місцем проживання постраждалого органами, на які покладається здійснення заходів з попередженням насильства в сім'ї.

   Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 Структурний підрозділ у справах сім'ї, молоді та спорту: 

- приймає і розглядає заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення;

- про вчинення або реальну загрозу фізичного або сексуального насильства в сім'ї повідомляє територіальний орган внутрішніх справ;

- організовує відвідування заявника і складають відповідний акт обстеження;

- проводить роз'яснювальну роботу серед населення; 

- організовує надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та ін. послуг;

- при необхідності направляє жертв в сім'ї до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;

-  проводить профілактичну роботу в напрямку попередження насильства в сім'ї.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

- приймає інформацію про випадки насильства в сім'ї або його загрозу;

- надає особам, що постраждали від різних форм насильства, термінову психологічну, соціально-медичну, юридичну та інформаційну допомогу;

- здійснює соціальне інспектування неблагополучних сімей.

  У разі, коли дитина зазнала жорстокого поводження з боку дорослих, служба у справах дітей: 

- направляє дитину для обстеження стану її здоров'я з метою надання неповнолітньому необхідної медичної допомоги; 

- спільно з кримінальною міліцією у справах дітей вирішує питання щодо тимчасового вилучення дитини з середовища, де вона зазнала жорстокого поводження, та подальшого її влаштування;

- надає соціальну-психологічну допомогу дитині, яка зазнала жорстокого поводження з боку дорослих;

- в разі потреби представляє інтереси дитини в судових органах.

 

   Окрім того, доцільно зауважити, що в ст. 21 Конституції України закладено принцип вільності і рівності у своїй гідності та правах людей. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

  Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, майнового стану,  місця проживання, за мовними ознаками (ч.1 ст.24 Конституції України).

  Відповідальність за вчинення насильства в сім'ї: члени сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї, несуть кримінальну, адмінінстративну чи цивільну-правову відповідальність (ст. 15 Закону).

З повагою, 

 

  


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає