Всі публікації

Про нетрадиційну, народну медицину (цилітильство)

Автор: Пискун Леся  •  13 November 2013


   Народна медицина - це сума всіх знань і профілактичних методів, що застосовуються для діагностики, профілактики і ліквідації порушень фізичної і психічної рівноваги, які спираються винятково на практичний досвід та спостереження, що передаються з покоління в покоління як в усній, так і в пистмовій формі.

  Нетрадиційна медицина -  це знання та практичні методи народної медицини, які мають певного автора.

Хто може займатись? 

  Особи, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці та отримали спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством), виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, мають право на зайняття народною медициною (цілительством).

  Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), та умови зайняття народною медициною (цілительством) встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 

  Порядок видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), перелік документів, необхідних для його одержання, та порядок аналювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) встновлюються Кабінетом Міністрів України.

  Строк дії спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) становлять 5 років. (ст. 74-1 ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я").

  Перелік документів, що засвідчують право цілителя провадити медичну практику в галузі народної нетрадиційної медицини: 

1. Атестаційно-експертний висновок із зазначенням дати контрольної атестації та експертизи, конкретного виду медичної діяльності, фаху лікаря, разом з яким має проводитись медична діяльність та захворювання, при лікуванні яких виявлено позитивний результат.

2. Спеціальний дозвіл на право медичної діяльності у галуз народної і нетрадиційної медицини.

3. Ліцензія МОЗ України на медичну практику за спеціальстю "народна і нетрадиційна медицина" .

   Відповідно до Наказу МОЗ України від 10.08.00 № 195 "Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність в галузі народної та нетрадиціної медицини", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.01 за № 150/5341.

   Положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини, затверджене Наказом МОЗ від 11.02.98 р. № 36, визначає умови та організацію роботи цілителя (особи, яка не має спеціальної медичної освіти, але володіє певним обсягом професійних знань та вмінь в галузі народної та нетрадиційної медицини).

  У своїй роботі цілитель та лікар, під контролем якого цілитель здійснює медичну діяльність, керуються законодавством про охорону здоров'я, нормативно-правовими актами МОЗ України.

  Цілитель надає допомогу населенню методами народної та нетрадиціної медицини під контролем лікаря або в умовах лікувального закладу. 

   Цілитель, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини, зобов'язаний: у разі відсутності діагностичного або лікувального ефекту, виникненні будь-яких ускладнень від використання методів народної та нетрадиційної медицини - забезпечувати консультацію лікаря-спеціаліста або направити пацієнта до лікувального закладу з метою надання кваліфікованої медичної допомоги.

  До дозволених видів медичної діяльності в галузі народної і нетрадиційної медицини не відносяться: 

 - Ліквання онкологічних хворих.

- Лікування хворих на інфекційні захворювання в т.ч. венеричні та заразні шкірні, СНІД.

- Лікування хворих на наркоманію.

- Лікування психічно хворих, які потребують невідкладної госпіталізації.

- Видача висновку про психічний стан здоров'я. 

- Нагляд та лікування ускладнень вагітності.

- Хірургічні втручання, у т.ч. аборти.

- Проведення розрахункових на масову аудиторію лікувальних сеансів та інших аналогічних їм заходів з використанням методу гіпнозу та інших методів психічного або біонергетичного впливу.

   Відповідальність цілителя і лікаря, під контролем якого цілитель здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини: 

  Цілитель і лікар, під контролем якого цілитель здійснює медичну діяльність в галузі народної на нетрадиційної медицини, у встановленому законодавству порядку несуть відповідальність за:

1) дії, які призвели до шкідливих наслідків для здоров'я пацієнта; 

2) достовірність облікових та звітних даних;

3) порушення чинного законодавства щодо надання медичної допомоги та порядок здійснення підприємницької діяльності.

 З повагою, 

 


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає