Всі публікації

Заміна товару або повернення сплачених коштів

Автор: Пискун Леся  •  12 November 2013


  Продавець, виробник зобов'язанні прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

   За наявності товару вимога споживача проо його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом 14 діб або за домовленістю сторін.

   У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у 2-х місячний сток з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в встановлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3-5 частини першої статті 8 ЗУ "Про захист прав споживачів".

  Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

  Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артиклу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а у разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.

   Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг. продавцю, виробнику та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника.

   При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж проятгом 7 днів.

   При пред'явленні  споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті проятгом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

  На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою статті 8 ЗУ "Про захист прав споживачі") зобов'язанні створювати (мати) обмінний фонд товарів. 

  Перелік товарів, з яких створюється обмінний фонд, затверджений Постановою КМУ від 19.03.1994 року № 172 і влючає в себе: телевізори, магнітоли, магнітофони, радіоприймачі, холодильники, морозильники, пральні машини, мікрохвильові печі, кухонні машини, в'язальні машини, пилососи, електропраски, електросоковижималки, телефонні апарати, в тому числі мобільного зв'язку, персональні комп'ютери та комплектуючі частини до них, апаратуру для відеозапису та відтворення зображення і звуку, електочайники, електрофени, електрокавоварки.

    За кожен день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожен день затримки усунення недолікві понад установлений строк (14 днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розімірі одного відсотка вартості товару.

   При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або його складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі товару після ремонту. 

  Споживач має право пред'явити  виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом 10 років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.

   Вимоги щодо товарів, виготовлених за межеми України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

 Підтвердження факту купівлі товару 

    Згідно частини 11 статті 8 ЗУ "Про захист прав споживачів" під час продажу товару продавець зобов'язаний  видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

  Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення  споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

  У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 З повагою,    

 


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає