Всі публікації

Оскарження дій (бездіяльності) державного виконавця

Автор: Пискун Леся  •  10 November 2013


      Державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменим України, та рішення інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбачномому законому (ст. 4 ЗУ "Про держану виконаву службу").

   Статтею 13  ЗУ "Про державну виконавчу службу" встановлено право осіб на оскарження дій або бездіяльності державного виконавця. При цьому закон передбачає два способи оскарження:

- адміністративний (до вищестоящої посадової особи);

- судовий (до суду).

   Стаття 85 ЗУ "Про виконавче провадження" передбачає можливість боржника та стягувача подати скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця до начальника відповідного органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

  Відповідно до ст. 3 ЗУ "Про звернення громадян" під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або в усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

   Скарга - це звернення з  вимогою про поновлення прав та захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, обєднань громадян, посадових осіб.

  Вищевказана норма закону  визначає вимоги до скарги, яка подається до начальника відповідного органу державної виконавчої служби та передбачає, що скарга подається в письмовій формі та повинна включати:

- назва органу державної виконавчої служби, до якого подається скарга;

- точну назву стягувача, боржника, їх місце проживання (для фізичних осіб), місце знаходження (для юридичних осіб), а також назву представника сторони  виконавчого провадження, коли скарга подається представником;

- реквізити виконавчого документа (назва виконавчого документа, орган, який його видав, дата видачі виконавчого документу та його номер, результативна частина виконавчого документу);

 - зміст оскаржувальних дій (бездіяльності) та норму Закону, яка була порушена;

- виклад обставин, якими скаржник обгрунтовує свої вимоги;

- підпис скаржника або його представника із зазначенням дати подання скарги.

     Скарга, подана у виконавчому провадженні до начальника органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, розглядається в 10-денний строк. За наслідками розгляду скарги начальник органу державної виконавчої служби виносить постанову про задоволення чи відмову в задоволенні скарги, яка в 10-денний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до безпосередньо до суду. 

  Скарги, що були подані без додержання вимог (були викладені вище), розглядаються начальноком органу державної виконавчої служби, в порядку, що встановленні ЗУ "Про звернення громадян", а саме в термін не більше одного місяця від дня її надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - не відкладно, але не пізніше 15 днів, з дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушенні у скарзі питання неможливо, начальник відділу або його заступник встановлюють необхідний термін для розгляду, про що повідомляється особі, яка подала скаргу. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати 45 днів.

  З метою забезпечення законості при вчиненні виконавчих дій директор Департаменту державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністрства  юстиції Україні в АРК, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, їх заступники можуть проводити перевірку законності виконавчого провадження за дорученням вищестоящої посадової особи, з власної ініціативи або під-час розгляду скарги на постанову начальника підпорядкованого органу державної виконавчої служби, винесеної за результатами розгляду скарг на дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб державної виконавчої служби.

 Відповідно до ст. 55 Конституції України, якою кожному гарантовано право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.

  Відповідно до вимог ст. 85 ЗУ "Про виконавче провадження" скарга у виконавчому провадженні по виконанню судових рішень на дії (бездіяльність) державного виконавця або начальника органу державної виконавчої служби подається до суду, який видав виконавчий лист. 

  Скарги по виконанню інших рішень  подаються до суду за місцем знаходження відповідного органу державної виконавчої служби, крім скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців та посадових осіб Департаменту державної виконавчої служби АРК, областей та міст Києва та Севастополя, які подаються до апеляційного суду за місцем знаходження відповідного органу державної виконавчої служби.

  Якщо є необхідність оскаржити дії (бездіяльність) державного виконавця, щодо виконань рішень, ухвал, потанов господарських судів, то скаргу слід подавати до відповідного місцевого господарського суду.

   Доцільно зауважити,  що скаргу може бути подано до суду безпосередньо або після оскарження рішення, дії або бездіяльності державного виконавця до начальника відповідного органу держаної виконавчої служби.

  З повагою,


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає