Всі публікації

Сплата аліментів на утримання дитини

Автор: Пискун Леся  •  09 November 2013


    Останнім часом появилась тенденція "шквалу" питань про стягнення аліментів на утримання дитини (дітей). Отже, відповідно до чинного законодавства України, аліменти стягуються:

-  за рішенням Суду. У цьому випадку, як правило, розмір їх визначається як частка заробітку (доходу) матері, батька (ст. 183 СК України) (наприклад: 1/3, 1/4, 1/6). Однак, ст. 184 СК передбачено: якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частино його одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, за заявою платника або одержувача Суд може визначити аліменти у твердій грошовій сумі (наприклад: 500 грн., 1000 грн, 2000 грн.);

- на підставі домовленості між  батьками або з ініціативи одного із батьків. Згідно із ст. 189 СК батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому вказується розмір та строки виплат. Він укладається в письмовій формі і нотаріально засвідчується. Один із батьків може і за власносю ініціативою прийняти рішення про вилучення з його заробітної плати певної суми, що буде сплачуватись як аліменти на дитину (ст. 187 СК).

    Порядок стягнення аліментів, за рішенням Суду, визначається ЗУ "Про виконавче провадження". При надходження виконавчого документа (виконавчого листа) про стягнення на виконання до відповідного відділу державної виконавчої служби, державний виконавець, у строк  відповідно до ст.25 ЗУ "Про виконавче провадження", відкриває виконавче провадження і невідкладно розпочинає його примусове виконання.

    У разі наяності заборгованості  із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника у порядку, що визначено ЗУ "Про виконавче провадження".

   Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника. у разі стягнення аліментів у частці від заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, фізичної особи-підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі Постанови державного виконавця. При цьому розмір аліментів у разі їх стягнення у частці від заробітку (доходу) не може бути меншим встановленого Сімейним Кодексом України, а саме 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

   У ст.  128 Кодексу законів про працю України та ст.26 ЗУ "Про оплату праці" зазначено, що при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках передбачених законодавством, 50% заробітної плати, що належить працівникові до виплати.  У випадках відрахувань від заробітної плати при відбутті покарання у вигляді виправних робіт, розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%. При цьому необхідно мати на увазі, що стягнення аліментів відбувається після утримання суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб.

  Перелік  видів доходів, які враховуються при визначені розмір аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. №146. У ній серед видів виплат, які враховуються при визначенні суми аліментів, зазначені суми грошових та натуральних премій. Окрім того, вказано, що утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

  За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищують суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правовохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. Спір щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішується судом за заявою заінтересованої особи, відповідно до порядку встановленим чинним законодавством України.

   Відповідно до ч.3 ст. 187 СК України, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова матеріальна допомога, яка не може бути меншою ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.  Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

   Механізм  надання тимчасової державної допомоги дітям та випадки призначення данної тимчасової допомоги визначає Порядок призначеня та виплати тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджується Постановою Кабінету  Міністрів України від 22.02.2006 р. № 189.

    Відповідно до вищевказаного Порядку, тимчасова допомога призначається і виплачується за місцем проживання (перебування) одного із батьків, який утримує дитину, управлінням праці та соціального захисту населення районної, районної у місті Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради.

  З повагою,


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає