Всі публікації

АЛІМЕНТИ НА БАТЬКІВ? НЕ ЗАВЖДИ!

Автор: Максимик Михайло Петрович  •  20 September 2013


В абсолютній більшості судових справ щодо стягнення аліментів йдеться про захист інтересів неповнолітніх дітей чи дорослих сина або дочки віком до 23 років, які продовжують навчання. Однак, протягом останніх років почастішали випадки, коли з позовами до суду про стягнення аліментів з дорослих дітей на своє утримання звертаються самі батьки. Трапляються курйозні ситуації, коли батько, який отримує пенсію у розмірі понад 2 000 грн., вимагає стягнути аліменти з дочки, зарплата якої – 1500 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 202 Сімейного кодексу України, повнолітні дочка чи син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Тобто, для виникнення у повнолітніх дітей обов’язку утримувати батьків потрібна наявність одночасно трьох підстав:

-         дочка, син повинні бути повнолітніми,

-         батьки повинні бути непрацездатними,

-         батьки повинні потребувати матеріальної допомоги.

Про правильність саме такого підходу до трактування ч. 1 ст. 202 СК України свідчать наукові позиції вчених-правознавців і практиків.

Так, керівник авторського колективу з розроблення проекту СК України, д.ю.н., проф. Зорислава Ромовська зазначає: «Право на утримання від дочки, сина мати чи батько матимуть за умови, що є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги… Потреба в матеріальній допомозі має визначатись залежно від наявності чи відсутності прожиткового мінімуму» (Сімейний кодексу України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003).

К.ю.н. Русу С.Д. зазначає: «Потреба матеріальної допомоги (нужденність) полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку з відсутністю пенсій (допомоги) чи їх низького розміру, а також у зв’язку із відсутністю у них інших джерел існування. Визначення потреби матеріальної допомоги батькам здійснюється судом у кожному конкретному випадку за допомогою співставлення доходів батьків і рівня прожиткового мінімуму. При цьому суд може визнати батьків такими, що потребують матеріальної допомоги як за відсутності в них засобів для нормального існування, так і за недостатністю цих засобів. Саме за таких обставин законодавець зобов’язує дітей утримувати своїх батьків, тобто, надавати їм необхідну матеріальну допомогу» (Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є. О. Харитонова.  – Х.: ТОВ «Одіссей» - 2006).

Доцент ОНЮА Волосатий Г.С. коментує ч. 1 ст. 202 СК таким чином: «Наявність потреби в матеріальній допомозі означає нестачу коштів, необхідних для підтримання нормальної життєдіяльності людини. Видається, що наявність потреби батьків у матеріальній допомозі повинна визначатися щодо прожиткового мінімуму, встановленого законом.  Батьки є такими, що потребують матеріальної допомоги у разі, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання майна, інші доходи не забезпечують прожиткового мінімуму, встановленого законом» (Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: пер. з рос. / С.В. Ківалов, Ю.С.Червоний, Г.С.Волосатий та ін. – К.;О.: Юрінком Інтер, 2008).

Нарешті, Л. та А. Гузь зауважують: «Критерієм призначення аліментів є те, що отримувані батьками пенсія, інший дохід не забезпечують їхніх потреб на харчування, на придбання одягу, ліків… Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги, не є абсолютним» (Гузь Л.Є., Гузь А.В. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Фактор, 2011).

Аналогічним чином складається судова практика. Так, рішенням Апеляційного суду Полтавської обл. у справі №22ц-924/11 від 24 березня 2011р. (залишеним в силі ухвалою ВССУ) було скасовано рішення Автозаводського районного суду м. Полтави про стягнення аліментів на утримання непрацездатних батьків, оскільки «доходи сім’ї позивачів є значно вищими, ніж показник прожиткового мінімуму в країні». Подібним чином діяв й Апеляційний суд Запорізької обл., скасувавши рішення Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 11 червня 2013р. у цивільній справі №336/2453/13-ц.

Однак, іноді суди задовольняють позови формально непрацездатних батьків, не зважаючи на їхнє фактичне матеріальне становище. При цьому служителі Феміди посилаються на ст. 204 СК України, за якою єдиною підставою для звільнення дочки, сина від обов’язку утримувати батьків є встановлення факту ухилення матері, батька від виконання своїх батьківських обов’язків.

Ст. 204 СК повинна застосовуватись у тому випадку, коли непрацездатні мати, батько мають правові підстави для стягнення аліментів з повнолітніх дітей, однак, повнолітні діти доведуть у суді факт ухилення батьків від виконання ними раніше своїх обов’язків щодо дітей. Тобто, якщо дохід позивачів перевищує дохід дітей, то право на аліменти у батьків взагалі не виникає, і суд повинен відмовити у задоволенні позову.


Автор
фото
Юрист (Запоріжжя) Виконано завдань: 1 Відгуків: 1191

Loading...
В даному розділі статей більше немає