Всі публікації

Припинення договору поруки на підставі ч.1 ст.559 ЦК України

Автор: Штангей Сергей  •  04 September 2013


Свого часу нашу країну накрило хвилею кредитування. Кредити брали на все що завгодно, і що найбільш дивне, їх видавали, при цьому надавали в кредит такі суми грошових коштів, які особа ніяким чином не могла сплатити, тому кредитні установи вимагали укладення договорів поруки, за якими інші особи відповідали за виконання боржником своїх зобов’язань.

І все було добре, якби не криза, яка поставила більшість банківських боржників на межу виживання і звісно обумовила невиконання ними своїх зобов’язань за кредитними договорами, і тут виявилося, що поручителі стали заручниками в даній схемі, оскільки саме до них почали пред’являти вимоги щодо повернення коштів кредитні установи і саме їх майно опинилось в небезпеці, тому відразу виникло питання щодо припинення укладених договорів поруки, і даній статті ми зупинимось на підставах наведених в ч.1 ст.559 Цивільного кодексу України.

Згідно із ч. 1 ст. 553, ч. 1 ст. 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

За змістом указаних норм матеріального права поручитель, хоча і пов’язаний з боржником певними зобов’язальними відносинами, є самостійним суб’єктом у відносинах із кредитором. Поручитель, зокрема, має право висувати заперечення проти кредитора і в тому разі, коли боржник від них відмовився або визнав свій борг.

Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

До припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов’язання без згоди поручителя, які призвели або можуть призвести до збільшення обсягу відповідальності останнього. Збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов’язання виникає в разі: підвищення розміру процентів; відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування чужими грошовими коштами; установлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік збільшення тощо.

Таким чином, у зобов’язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної процентної ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя або відповідної умови в договорі поруки, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов’язань перед банком.

У п. 22 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5   «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» вказано, що якщо в договорі поруки такі умови сторонами не узгоджені, а з обставин справи не вбачається інформованості поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень частини першої статті 559 ЦК України порука припиняється у разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. У цьому випадку поручитель має право на пред’явлення позову про визнання договору поруки припиненим.

В багатьох банках кажуть, що листи стосовно погодження сторонами збільшення відсоткової ставки направлялися, але поручитель їх не отримував, і тому вважають, що відповідне погодження відбулося, але це чистої води обман та фікція, оскільки, відповідно до п. 3 Правил надання послуг поштового зв’язку рекомендоване поштове відправлення — поштове відправлення (лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок «M»), що приймається для  пересилання без зазначення суми оголошеної цінності вкладення з видачею відправникові розрахункового документа про прийняття і доставляється (вручається) адресатові (одержувачу) під розписку.

Згідно з п. 114 Правил надання послуг поштового зв’язку адресовані фізичним особам рекомендовані поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення реєстрованих поштових відправлень (поштових переказів), повідомлення про надходження переказів, що пересилаються телеграфом або електронною поштою, а також усі повторні повідомлення про надходження поштових відправлень (поштових  переказів) вручаються особисто адресату (одержувачу), а у разі його відсутності — повнолітнім членам сім’ї за умови пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Виходячи з вищезазначеного, поручитель вважається належним чином повідомлений про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом в односторонньому порядку в тому разі, коли банком не лише відправлено на адресу такого поручителя листа про зміну умов кредитного договору, а й доведено факт його вручення адресатові під розписку.

Також досить цікавою виглядає позиція ВССУ у справі №6-18433св13 від 14.08.2013 року який зазначив, що суд апеляційної інстанції в порушення вимог ст. ст. 10, 60, 179, 304 ЦПК України зазначених доводів не перевірив, помилково вважав, що порука може бути припинена лише у випадку подання відповідного позову з вимогами про це та не врахував, що за наявності визначених в законі умов порука припиняється незалежно від того чи подавався до суду відповідний позов.

Тобто, поручитель не зобов’язаний звертатися до суду з відповідним позовом, про припинення договору поруки, оскільки застосування норм ст.559 ЦК України не передбачає даного обов’язку і не прив’язує припинення до звернення до суду.

Тому, не треба завчасно опускати руки, а треба боротися за свої права, оскільки на даний момент, судова практика чітко доводить, що все можливо, але запорукою вашого майбутнього спокою буде саме праця юриста, який разом з вами зможе вирішити на вашу користь дане питання.


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 39 Відгуків: 627
Псевдо-юрист. Мошенник.
18 March 2017 в 09:18

Loading...
В даному розділі статей більше немає