Всі публікації

Купівля-продаж частки в статутному капіталі ТОВ між нерезидентами

Автор: Д Д  •  03 September 2013


Перелік необхідних документів від юридичних осіб нерезидентів:

1)      Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі. Договір купівлі-продажу між юридичними особами нерезидентами складається без участі нотаріуса (за бажанням) та скріплюється підписом, печатками сторін.

2)      Виписка із торгового, банківського або судового реєстру. Цей документ підтверджує дійсну реєстрацію юридичної особи, місце проживання, назву, склад засновників та порядок прийняття ними рішень. Якщо учасником юридичної особи нерезидента виступає юридична особа додатково необхідно надати виписку із торгового, банківського або судового реєстру на такого учасника. Виписка отримується на кожну юридичну особу окрему до встановлення учасників фізичних осіб.

3)      Статут юридичної особи або інший документ, на підставі якого здійснює свою діяльність юридична особа нерезидент. Даний документ необхідний при оформленні угоди купівлі-продажу на території України та в певних випадках надається реєстратору для підтвердження іншої інформації, яка не міститься у виписці у торговому реєстрі(наприклад, якщо змінений статут підписує уповноважена особа).

4)      Довіреність. Якщо статут від імені юридичної особи нерезидента чи протокол загальних зборів учасників юридичної особи підписує уповноважена особа, необхідно отримати довіреність для підтвердження повноважень. Варто зауважити, що довіреність повинна бути підписана уповноваженою особою, тобто в певних випадках органами управління юридичної особи нерезидента виступають декілька членів правління одночасно. В такому разі необхідно оформити довіреність за підписом двох членів правління або оформити додатково протокол для передачі права підпису документів одній особі.

5)      Якщо від імені юридичної особи нерезидента підписує статут або протокол про вихід зі складу учасників керівник юридичної особи нерезидента, його повноваження повинні бути відображені у виписці із торгового, банківського або судового реєстру, або статуті, або іншому документі юридичної особи нерезидента.

На документах, перелічених в пунктах 1-5 проставляється апостиль та вони підлягають перекладу на українську мову. Якщо країна походження юридичної особи нерезидента є учасником Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_082), то необхідно лише перекласти документи на українську мову.  

Інші документи:

 

6)      Чинний статут Товариства з обмеженою відповідальністю;

7)      Два примірники статуту нової редакції;

8)      Форма №3 (http://www.solor.gov.ua/documents/22)

9)      Протокол про вихід зі складу учасників юридичної особи нерезидента

10)  Квитанція про оплату адміністративних послуг (51 грн. 00 коп., за внесення змін до установчих документів юридичної особи). Реквізити підрозділу державної реєстраційної служби за місцем знаходження товариства.

11)  Довіреність на представника та документ, що посвідчує його особу.

Даний пакет документів подається до підрозділу державної реєстраційної служби за місцем знаходженням товариства. Строк реєстрації – в момент подання документів.


Автор
фото
Помічник адвоката Виконано завдань: 15 Відгуків: 7
Романченко Артём
Хотел бы добавить, что гос. регистраторы также требуют ещё решения или протоколы общих собраний участников таких юридических лиц нерезидентов про предоставление согласия на куплю/продажу доли в уставном капитале ООО также до установления физ. лиц.
27 November 2013 в 12:17

Loading...
В даному розділі статей більше немає