Всі публікації

ОФОРМЛЮЄМО ДОГОВІР ПРАВИЛЬНО

Автор: Могильчук Елена  •  20 August 2019


Одним із видів організаційних документів є договір – базисний юридичний документ в сфері правовідносин.

Загальні вимоги щодо оформлення організаційних документів, у т.ч. договорів, викладені в Національному стандарті України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163-2003).

Крім того, положення Цивільного й Господарського кодексів також містять вимоги щодо оформлення договорів (зокрема щодо назви договору та його істотних умов).

Тож проаналізуємо вимоги до оформлення договорів (з врахуванням державного стандарту та кодексів України) на наступному прикладі:

ТОВ «Компанія Трейд Інвест» має намір передати ТОВ «Мільфей» у користування майно, що належить ТОВ «Компанія Трейд Інвест» на праві власності. Передачу такого майна сторони погодили здійснити за договором лізингу.

Отже, ми визначили згідно з вимогами ДСТУ 4163-2003, назву виду документа («договір») та заголовок до тексту («лізинг»). Враховуючи, що Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) містить термін «договір лізингу», ми саме таку конструкцію й використовуємо для назви нашого документа.

Другим етапом буде визначення необхідних реквізитів договору, тобто постійних елементів, з яких складається документ. До них відносяться:

  • Дата документа;
  • Місце складання документа;
  • Текст документа (найменування сторін, предмет договору, ціна договору, строк, інші положення, які становлять істотні умови того чи іншого договору);
  • Відмітка про наявність додатків;
  • Підписи сторін;
  • Відбиток печатки

Дата договору – це, відповідно, дата його підписання, реєстрації або видання. Зазвичай, на підприємствах дата договору – це дата його підписання та внутрішньої реєстрації.

Дату оформлюють цифровим (20.08.2019 або 2019.08.20) або словесно-цифровим способом (02 серпня 2019 року або 02 серпня 2019 р.).

Місце складання договору має відповідати назві населеного пункту згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України. У разі зазначення місцем складання столиці «Київ», скорочення «м.» не затосовують

Текст документа містить інформацію, заради фіксування якої його було створено, і стосується того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту документа.

Підписи розміщують на одному рівні за умови підписання спільного документа кількома особами, які займаються однакові посади.

Відбиток печатки ставлять таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, але не особистий підпис посадової особи, або на спеціально призначеному для цього місці з відміткою «МП».

Одне з важливих питань, яке постає під час оформлення договорів – це їх індексація (тобто, присвоєння договору реєстраційного індексу). Не існує наперед встановлений системи індексації договорів – кожне підприємство обирає її на власний розсуд, з врахуванням особистих побажань. Ми наполегливо рекомендуємо приділити увагу розробці системи індексації договорів на підприємстві, адже від її зручності залежить ефективність подальшої пошукової, довідково-інформаційної та аналітичної роботи з договорами.

Наприклад, реєстраційний індекс може складатися з порядкового номеру договору та літературного індексу, що позначає напрям діяльності («№286-Л» означає, що це 286 договір, укладений в цьому році, а буква «Л» означає, що це договір лізингу). Крім того, враховуючи, що кожне підприємство веде свій журнал реєстрації, ми пропонуємо, формувати реєстраційний індекс з номерів, наданих кожною стороною («№286-Л/854»).

Приклад

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ

20.08.2019 Київ №286-Л/854

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

Директор

ТОВ «Компанія Трейд Інвест»

______________________ Є.І. Ксьонз

Директор

ТОВ «Мільфей»

____________________ І.В. Чудіков


Автор
фото
Юрист (Кременчук) Виконано завдань: 0 Відгуків: 4

Loading...
В даному розділі статей більше немає