Полный пакет документов
для ведения кадровой документации предприятия в соответствии с КЗоТ Украины 2018
Вартість: 299 грнВсі публікації

Праця осіб з обмеженими можливостями

Автор: Осикин Владимир  •  05 November 2018


Основним регламентуючим  документом в даній сфері є Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні(далі - Закон), який:

- позначив категорію осіб, які підлягають додатковий соціальний захист в області працевлаштування;

- визначив основи запобіжних заходів і гарантій держави повноцінної участі інвалідів у всіх сферах суспільного життя (політичної, економічної, культурної, соціальної);

- окреслив коло учасників програми з працевлаштування інвалідів і порядок їх взаємодії між собою;

- встановив заходи відповідальності за порушення чинних в даній сфері норм закону.

Згідно з абзацом першим ст. 19 Закону № 875 для роботодавців встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Роботодавці самостійно здійснюють розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу і забезпечують їх працевлаштування.

Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, визначений п. 2 Інструкції № 286.

Для забезпечення виконання нормативу роботодавці можуть здійснювати пошук інвалідів на вакантні місця самостійно або звернутися за допомогою до територіального центру зайнятості.

Підприємства, установи, організації, в тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, у яких за основним місцем роботи працюють вісім і більше осіб (далі - роботодавці), самостійно реєструються у відповідних відділеннях Фонду соцзахисту інвалідів (далі - відділення Фонду) за своїм місцезнаходженням (ст. 19 Закону № 875).

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, визначений постановою № 70 (далі - Порядок № 70), яким встановлено процедуру реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду.

Новостворені роботодавці, у яких кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділеннях Фонду до 1 лютого року, наступного за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Роботодавці зобов'язані зареєструватися у відділеннях Фонду в період з 1 січня по 1 лютого поточного року в разі, якщо в попередньому році кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) до відділень Фонду відповідну заяву за формою, затвердженою наказом № 98.

У разі якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але має намір подати звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ), він може зареєструватися перед подачею даного звіту.

Документи, надіслані або надані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи або місця реєстрації проживання фізичної особи - підприємця.

Згідно з Порядком № 70 роботодавці, у яких за основним місцем роботи працюють вісім і більше осіб, щорічно до 1 березня наступного за звітним року, повинні подавати (надсилати рекомендованим листом) до відділення Фонду за місцем їх реєстрації звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (далі - Звіт), затвердженої наказом № 42.

Статтею 20 Закону встановлено, що роботодавці, у яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим ст. 19 Закону, щороку сплачують відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції.

Так, за порушення посадовою особою нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також за неподання їм Звіту накладається адміністративний штраф.

Необхідно мати на увазі, що відповідно до вимог Кодексу законів про працю України інваліди мають право на додаткові пільги і привілеї в порівнянні з іншими працівниками. Факт їх порушення розцінюється як порушення законодавства про працю та може стати причиною залучення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Таким чином, для мінімізації несення фінансових втрат по сплаті штрафів суб'єкти господарювання повинні приділити значну увагу належному веденню кадрового діловодства, суворого дотримання вимог законодавства про працю, так як неналежне оформлення трудових відносин може дорого коштувати.

Якщо у Вас виникають сумніви з приводу законності і правильності оформлення трудових відносин з особами, які мають обмежені можливості на підприємстві і Ви не бажаєте сплачувати штраф за порушення трудового законодавства, радимо якомога швидше привести у відповідність до законодавства всю кадрову документацію або звернутися за допомогою до юристів.Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 7 Відгуків: 3

Loading...
В даному розділі статей більше немає