Полный пакет документов
для ведения кадровой документации предприятия в соответствии с КЗоТ Украины 2018
Вартість: 299 грнВсі публікації

Трудова дисципліна на підприємстві

Автор: Осикин Владимир  •  05 November 2018


Дисципліна праці - це свідоме і добровільне підпорядкування працівників певного порядку, встановленому на підприємствах, в установах і організаціях, суворе дотримання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання в повному обсязі і на необхідному рівні якості своїх трудових обов'язків.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю.

Найбільш загальні норми, що регулюють трудову дисципліну, містяться в КЗпП України. Поряд з цим трудовий розпорядок регулюється:

  • правилами внутрішнього розпорядку;

  • статутами і положеннями про дисципліну в окремих галузях народного господарства;

  • технічними правилами і посадовими інструкціями, а також іншими нормативними положеннями.

Основна регламентація трудової дисципліни міститься в правилах внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються загальними зборами (конференцією) працівників організації за поданням адміністрації.  

Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.  

Трудова дисципліна забезпечується різними методами, зокрема, заходами заохочення, що застосовуються щодо дисциплінованих і сумлінних співробітників. До заходів заохочення відносяться: винесення подяки, нагородження почесною грамотою, нагрудними знаками, орденами, медалями, присвоєння почесного звання. Тим працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, можуть бути надані різні пільги в сфері соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівка в санаторій, поліпшення житлових умов і т.д.) і переваги при просуванні по роботі (ст. 145 КЗпП). Всі заходи заохочення, що застосовуються власником, за погодженням з профкомом, оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудової книжки працівника (ст. 144 КЗпП).

Поряд з особами, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, є працівники, які порушують дисципліну праці. До таких працівників застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх трудових обов'язків.

Дисциплінарна відповідальність виражається у вигляді застосовуваних до працівника дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарного вчинку - громадського шкідливого, винного, протиправного діяння працівника, направленого на порушення трудової дисципліни.

Згідно ст. 147 КЗпП за порушення працівниками трудової дисципліни можуть бути застосовані догана або звільнення. Статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення порушення і не може бути накладено після закінчення 6-ти місяців з дня вчинення проступку (ст. 148 КЗпП).

Перш, ніж застосувати дисциплінарне стягнення, власник зобов'язаний вимагати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника від дачі пояснення не звільняє його від відповідальності.

Стягнення оголошується наказом (розпорядженням) і доводиться до відома працівника під розписку.

Працівник вважається підданим дисциплінарному стягненню протягом року з дня оголошення йому наказу про покарання, після закінчення року стягнення знімається, якщо він не вчинив нового дисциплінарного проступку. Якщо працівник після застосовуваного до нього дисциплінарного стягнення сумлінною працею зарекомендував себе з позитивного боку, то це стягнення може бути знято до закінчення річного терміну. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення щодо працівника не застосовуються (ст. 151 КЗпП).

Хочемо звернути Вашу увагу, що нещодавно Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення.

Перед прийняттям цього розпорядження Прем'єр-міністр України наголосив, що вони ще місяць будуть всім роз'яснювати, які існують великі штрафи за незаконну зайнятість, за порушення трудового законодавства в цілому, а через місяць, в жовтні 2018 року, почнуть впроваджувати норми, передбачені законодавством для захисту працюючих людей.

Таким чином, для мінімізації несення фінансових втрат по сплаті штрафів суб'єкти господарювання повинні приділити значну увагу належному веденню кадрового діловодства, суворого дотримання вимог законодавства про оплату праці та оплати праці, так як неналежне оформлення трудових відносин може дорого коштувати.

Якщо у Вас виникають сумніви з приводу законності і правильності оформлення трудових відносин на підприємстві і Ви не бажаєте сплачувати штраф за порушення трудового законодавства, радимо якомога швидше привести у відповідність до законодавства всю кадрову документацію або звернутися за допомогою до юристів.Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 7 Відгуків: 3

Loading...
В даному розділі статей більше немає