Полный пакет документов
для ведения кадровой документации предприятия в соответствии с КЗоТ Украины 2018
Вартість: 299 грнВсі публікації

Оплата праці

Автор: Осикин Владимир  •  05 November 2018


Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник підприємства або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Структура заробітної плати включає основну, додаткову зарплату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

В законі визначено два методи регулювання оплати праці - державний і договірний, причому основним методом є договірний.

Державне регулювання включає встановлення розміру мінімальної зарплати, інших державних норм і гарантій, умов і розмірів оплати праці працівників бюджетних організацій, керівників державних підприємств, а також оподаткування доходів працівників.

Договірне регулювання оплати праці проводиться на основі системи угод, в яку входять генеральні, галузеві, регіональні угоди, а також колективні договори, які укладаються відповідно до закону про колективні договори і угоди.

Основною угодою, що регулює оплату праці на підприємствах, установах і організаціях є колективний договір.   

Колективним договором, як виняток, може передбачатися виплата частини заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості).

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні та строки, встановлені колективним договором, але не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16-ти календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.  

Утримання із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством. При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках, передбачених законодавством - 50% заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на яке згідно із законодавством стягнення не звертається.  

Про нові умови або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити працівника не пізніше 2-х місяців до дня їх запровадження або зміни.

Основою організації оплати праці відповідно до ст. 96 Кодексу законів про працю України є тарифна система, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).  

Тарифно-кваліфікаційний довідник містить характеристику різних видів робіт за їх складністю із зазначенням, якого розряду відповідає дана робота. Він призначений для визначення кваліфікації робітників (і робіт) і присвоєння їм кваліфікаційних розрядів. Застосовується Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників. Тарифна сітка визначає співвідношення в оплаті праці робітників в залежності від складності робіт і їх кваліфікації. Вона складається з тарифних розрядів і тарифних ставок.

Основу оплати праці службовців становлять посадові оклади.

На основі тарифної системи створюються спеціальні системи оплати праці: відрядна, погодинна, відрядно-преміальна, почасово-преміальна та ін.

Системи оплати праці розраховані на нормальні умови роботи. Однак на підприємствах, в установах, організаціях нерідко виникають відхилення від нормальних умов праці. У цих випадках оплата праці проводиться відповідно до державних норм, передбаченими відповідними статтями Кодексу законів про працю України.

Хочемо звернути Вашу увагу, що нещодавно Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення.

Перед прийняттям цього розпорядження Прем'єр-міністр України наголосив, що вони ще місяць будуть всім роз'яснювати, які існують великі штрафи за незаконну зайнятість, за порушення трудового законодавства в цілому, а через місяць, в жовтні 2018 року, почнуть впроваджувати норми, передбачені законодавством для захисту працюючих людей.

Таким чином, для мінімізації несення фінансових втрат по сплаті штрафів суб'єкти господарювання повинні приділити значну увагу належному веденню кадрового діловодства, суворого дотримання вимог законодавства про оплату праці та оплати праці, так як неналежне оформлення трудових відносин може дорого коштувати.

Якщо у Вас виникають сумніви з приводу законності і правильності оформлення трудових відносин на підприємстві і Ви не хочете платити штраф за порушення трудового законодавства, радимо якомога швидше привести у відповідність до законодавства всю кадрову документацію або звернутися за допомогою до юристів.Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 7 Відгуків: 3

Loading...
В даному розділі статей більше немає