Корпоративное право

Выбрать рубрику

Питання відчуження часток (частин) у статутному фонді господарського товариства регулюються спеціальним Законом України «Про господарські товариства» та Цивільним кодексом України. Ці законодавчі акти передбачають можливість переходу права на частку у статутному капіталі товариства, яка належить його учаснику, до інших осіб як за волевиявленням учасника (продаж, дарування, міна...

Якщо засновник ТОВ одночасно є його кредитором за договором займу грошових коштів, то у нього існує майнове право на кредитну заборгованість даного ТОВ. Відповідно до статті 115 Цивільного кодексу України, господарське товариство може бути власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. Вкладом до статутного (складеного) капіталу...

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону України №4160 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів», пропонується ввести до законодавства України норми укладення корпоративних договорів з метою впровадження світового досвіду щодо удосконалення механізмів корпоративного управління в акціонерних товариствах (далі – АТ) та...

На розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні)» реєстр. № 3163 від 22 вересня2015 року. Вказаний законопроект розроблений Міністерством юстиції України та...

У зв'язку зі скрутним становищем економіки України та враховуючи нестабільний курс валют, багато підприємств потребують невідкладної фінансової допомоги для запобігання повного припинення їх діяльності. Але значну частку підприємств не можна вважати повними банкрутами, тому що вартість активів більшості з них перевищує кредиторську заборгованість або їх неплатоспроможність є тимчасовим явищем. В...

О трудностях внедрения в корпоративное законодательство, что регулирует деятельность акционерных обществ, института независимых директоров: каких изменений следует ожидать акционерам и на что обратить внимание Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)   О необходимости защиты интересов акционерных обществ в их отношениях с владельцами контрольных пакетов акций...

Очень часто среди молодых и даже опытных юристов ведется дискуссия вокруг вопроса относительно момента возникновения у приобретателей долей в уставном капитале ООО права собственности на приобретенную долю. Как говорится: «Сколько юристов, столько и мнений». Именно поэтому эта тема очень интересна и сохраняет актуальность. Так, одни юристы считают, что моментом приобретения права...

Кворум (лат. Quorum praesentia sufficit - либо присутствие достаточное).   В украинской правовой плоскости термин «кворум» в основном применяется, если речь идёт о деятельности акционерных обществ (далее – АО) и обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО) для определения правомочности их участников принимать на собрании обязательные решения, касающиеся...

03.02.2015  Ліквідація компанії є доволі складною процедурою, яка вимагає розроблення чіткого, поетапного плану припинення діяльності компанії. Ця дія допомагає прорахувати настання всіх можливих ризиків та вирішення багатьох проблем ще на етапі такого планування. Багато власників компаній не володіють інформацією з чого саме складається процедура ліквідації компанії. Ця стаття допоможе...

Уважаемые, Коллеги! В связи с последними изменениями в корпоративном законодательстве начиная с 25 ноября 2014 года при регистрации юридического лица или изменении состава его учредителей теперь необходимо указывать сведения о конечном выгодоприобретателе.  Исключение составляют государственные и коммунальные предприятия.Конечный выгодоприобретатель юридического лица – это физическое...

1-10 статей из 26