Судебная экспертиза и исследования специалистов

Выбрать рубрику

Криміналістичне авторознавство - це підгалузь, яка базується на даних лінгвістики, в тому числі фразеології, граматики та інших галузей знань про письмову мову, на системі знань про умови і закономірності мовної поведінки людини та яка містить концептуальні засади встановлення автора тексту з метою розкриття, розслідування, запобігання злочинам, установлення істини в справі. Для цієї підгалузі...

Почерковедческая экспертиза дает возможность установить подлинност подписанных документов, или подленность предсмертных записок и других документов, которые имеют отношение к совершенному преступлению.  Были ли случаи в вашей практике по проведению почерковедческой экспертизы? Как суд принимает данный вид доказательства, как заключение эксперта? Какая экспертиза лучше частная или...

На сьогоднішній день у кримінальному судочинстві все більше набуває вагомості судова експертиза. Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду (ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу») [1]....

1-4 статей из 4