Про невідповідність цінників та реальної ціни в магазині


Про невідповідність цінників та реальної ціни в магазині

  Напевно кожен із нас, хоч раз з тикався з ситуацією при відвідуванні магазину з невідповідністю цінників та реальної ціни (що зазавичай відображується на чеку) в магазині.

   Згідно ст.15 Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право на одержання необхідної , доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару  чи замовлення (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

 Інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об'єм тощо), умови використання;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижні вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

 Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

 Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

  Нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту інформації про продукцію.

Інформація споживачеві повинна надаватись згідно із законодавством про мови.

 Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або окремих сферах обслуговування.

  Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача доводиться до нього за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

 Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції.

 Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.

 Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання відповідної продукції.

 Ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару, а якщо товар поставляється без упаковки- за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару.

 Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про про продукцію чи недостовірною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, яку він придбаває.

  Відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затвердженого Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 № 2: роздрібні ціни на товари формуються, встановлюються і застосовуються згідно з чинним законодавством.

  Працівники, відповідальні за формування, встановлення і застосування роздрібних цін, призначаються керівником суб'єкта господарювання.

  Інформування споживачів про роздрібні ціни на товари здійснюється за допомогою таких засобів:

- ярликів цін (цінників) на зразках товарів або покажчиків цін на підприємствах роздрібної торгівлі;

- ярликів цін (цінників), прейскурантів алкогольних напоїв, меню та прейскурантів цін на куповані товари у закладах ресторанного господарства.

  Ярлик цін (цінник) призначається для надання  споживачам основної інформації на окремий товар, покажчик цін і прейскурант цін на куповані товари -на ряд товарів, що є у продажу, меню -

 про перелік страв, кулінарних, булочних, борошняних кондитерських виробів, що пропонуються протягом дня.

 Ярлики цін (цінники) та покажчики цін повинні мати такі реквізити:

 для продовольчих товарів:

для вагових товарів - назва товару, сорт, ціна за один кілограм або сто грамів;

для товарів чи напоїв, що продаються на розлив, - назва товару чи напою, сорт, ціна за одиницю місткості або одиницю ваги;

для штучних товарів та напоїв в пляшках - назва товару чи напою, сорт, ціна за одиницю місткості або одиницю ваги;

для товарів, що розфасовані, - назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів, вага одиниці розфасовки, ціна за одиницю розфасовки;

для непродовольчих товарів:

для товарів, на які ціни встановлені в залежності від сортності, - назва товару, сорт, ціна за один метр, кілограм, штуку або одиницю розфасовки;

для товарів, на які ціни по сортах не встановлені, - назва товару, ціна за один метр, кілограм, штуку або одиницю розфасовки;

для роздрібних штучних товарів - назва товару, вага або місткість, ціна за штуку або одиницю упаковки.

Після проведення переоцінки товарів згідно з Порядком проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей та Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів  широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, суб'єкт  господарювання повинен перемаркірувати ціни шляхом закреслення попередньої ціни позначення нової ціни на ярликах цін (цінниках), товарних ярликах, етикетках підприємств - виготівників, упаковці та ін. кожної одиниці товару і засвідчити підписом працівника, відповідального за формування, встановлення або застосування цін.

 Відповідно до п.8 ст.3 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів у сфері торгівлі зобов'язані: реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар у грошовій оцінці.

 Статтею 18 п.8 Закону встановлено, що нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача.

 Доцільно зауважити, що ст. 633 ЦК України визначається, що публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець - бере на себе зобов'язання здійснити продаж товару кожному, хто до нього звернеться. Згідно ст. 641 ЦК України, пропозиція укласти договорів повинна містити в собі основні умови цього договору.

 По дані аналогії цінник в магазині виступає пропозицією (афертою) укласти договір та містити умови договору (ціну).

  Таким чином, невідповідність ціни в ціннику і на касі - це не просто непорозуміння, а пряме порушення Ваших прав як споживача.

 При виникненні вищеописаної ситуації при розрахунку на касі з початку потрібно звернутись до адміністратора магазину з вимогою повернути різницю між ціною на ціннику та ціною зазначену в чеку.

Попередньо зафіксуйте (сфотографуйте) ціну на ціннику та збережіть чек, за можливістю запишіть дані та номери телефонів свідків чи скласти Акт за підписом свідків, з описом ситуації.

Якщо Вам відмовлять:

- Напишіть відповідну скаргу в Книзі скарг та пропозиції в магазині.

- Зверніться до Інспекції з питань захисту прав споживачів з відповідною скаргою.

Також можете викликати поліцію. Відповідно до ст. 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Порушення законодавства про захист прав споживачів - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.


Bogdan  Serdyuk
Bogdan Serdyuk
Додам. Зазвичай і часто у великих магазинах цінники на товари в залі відрізняються від тих, що "вбиті" безпесередньо на касі такого магазину (звісно ж в сторону збільшення). Це ще один і розповсюджений спосіб "нагріти" покупців!! Ражду всім, принамні, запам'ятовувати (а краще "забити" до смартфону") ціни тих товарів, що кладете до кошику... Якщо і ловлю не чесних підприємців на такому, то дію в такій ситуації дуже просто, а саме, голосно та принизливо для опонентів, прошу їх продати мені товар за ціною вказаною у ціннику замість тієї, що "вибивається" на касі (звісно якщо взагалі є цінник). У разі незгоди дуже голосно (щоб багато присутніх людей на касі почуло) поясню їм (працівникам) суть порушення та прошу надати мені книгу відгуків і пропозицій для здійснення відповідного запису про виявлене порушення.:-) Після такого публічно-ганебного лікбезу для магазину , ціна на касі (на спірний товар, як правило та з вибаченнями) одразу змінюється на ціну цінника у залі. Як то кажуть і гарну роз'яснювальну роботу для споживачів зробив і про себе не забув!:-)))
04 июня 2017 в 09:30   Like 1