Про самооподаткування сільського населення


Про самооподаткування сільського населення

 Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а саме ст.1:

самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру;

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

 Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 23.04.1984 року "Про самооподаткування сільського населення" (що по даний час діє):

Самооподаткування населення може провадитися у сільській місцевості з метою залучення додаткових коштів для здійснення заходів по благоустрою та соціально-культурному розвитку населених пунктів на території сільської ради.

Самооподаткування організовує сільська Рада. Рішення про самооподаткування приймають загальні збори (сход) громадян, які проживають у населеному пункті (його частині) чи в декількох населених пунктах на території сільської Ради.

 Виконавчий комітет сільської Ради скликає загальні збори (сход) громадян і не пізніш як за десять днів сповіщає їх про час і місце скликання загальних зборів (сходу). 

 Загальні збори (сход), на яких розглядається питання про самооподаткування, є правомочними, якщо на них присутня більшість громадян, що досягли 18-річного віку.

 Рішення про проведення самооподаткування приймається більшістю голосів громадян, присутніх на загальних зборах (сході). Рішення загальних зборів (сходу) громадян про проведення самооподаткування є обов'язковим для всіх громадян, які проживають у населеному пункті (його частині) чи в декількох населених пунктах на території відповідної сільської Ради, де відбулися загальні збори (сход) громадян.

Платежі по самооподаткуванню вносяться громадянами у виконавчий комітет сільської ради депутатів, у строки, встановлені загальними зборами (сходом) громадян, але не пізніше 1 липня поточного року.

 Кошти, зібрані шляхом самооподаткування, не підлягають вилученню з рахунку сільської Ради депутатів.

Виконавчий комітет сільської ради депутатів забезпечує проведення за рахунок коштів самооподаткування заходів, затверджених загальними зборами (сходом) громадян, і звітує перед населенням про витрачання цих коштів.

Контроль за правильністю проведення самооподаткування покладається на районні, міські, районні у містах Ради.