Консультируйтесь онлайн с юристами со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права

Правові наслідки смерті Позивача (фізичної особи) під час судового процесу


Правові наслідки смерті Позивача (фізичної особи) під час судового процесу

 Згідно ст. 30 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

 Сторона, третя особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника (ч.1 ст. 38 ЦПК України).

 Статтею 40 ЦПК України передбачено, що представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 ЦПК України.

 Одна й та особа не можу бути одночасно представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні.

 У відповідності до ч.3 ст. 27 ЦПК України, а саме: особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки.

 Частиною 6 ст. 205 ЦПК України підставою закриття провадження у справі є: смерть фізичної особи, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Згідно ст. 37 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, зміни кредитора чи боржника у зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу.

 Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові  для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку він замінив.

 Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу (ч.1 ст. 206 ЦПК України).Реклама
Адвокат Осикін Володимир
Осикин Владимир