Вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення (на прикладі: 162-1 КпАП)


Вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення (на прикладі: 162-1 КпАП)

  Згідно зі ст. 245 Кодексу про адміністративне правопорушення (далі по тексту - КУаАП) завданням провадження у справах про адміністративне правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з Законом, забезпечення виконання постанови, а також виявлення причин, умов що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

  Згідно до вимог ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення ві суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси  свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

 Крім того, необхідно також кваліфікувати дії порушника з правильним посиланням на пункт, частину, статтю Закону, яка визначає дії, що являються правопорушеннями.

 Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

 Зазвичай в протоколах про адміністративні правопорушення чітко не встановлено час, місце, спосіб, термін скоєння правопорушення, що являються основними кваліфікаційними ознаками та відсутні посилання на пункт, частину статті, що інкримінується.

 Враховуючи, що ст. 162-1 КУпАП передбачено відповідальність за умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності або громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховання будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей (тобто зазанчена норма закону є бланкетною), у Протоколі про адміністративне правопорушення у зрозумілій формі повинно зазаначатися сума конкретного умисного ухилення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від повернення в Україну у передбачені законом строки в іноземній валюті від реалізації на екпорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки.

 Однією з вимог є конкретизація статті адміністративного правопорушення, яке ставиться у винну особі. Обов'язково повинно бути зазначено процесуальний документ в якомі ставиться факт даного правопорушення/чи підтверджувався сам факт вищевказаної перевірки, відповідно до чинного законодавства України, та вказано правопорушення (з формулюванням форми вини, що є основною кваліфікаційною ознакою інкримінованого правопорушення).

 Формулювання обвинувачення в нечіткій формі, а також посилання в самому протоколі на порушення вимог ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", не відображає усіх ознак правопорушення, передбаченого ст. 162-1 КУпАП, і не є зрозумілим, тобто у ньому не викладено конкретної дії чи бездіяльності особи, щодо якої складено Протокол, що в свою чергу позбавляє особу можливості ефективно захищатися ві пред'явленого обвинувачення (порушено право на захист) і робить неможливим об'єктивний розгляд справи.

Наведені вище порушення законодавства з боку контролюючих органів є істотними і не можуть бути усунені в судовому порядку.

 Другие статьи
Действительны ли документы, выданные на оккупированной территории (АР Крым, Донецкая и Луганская обл.)?
  Действительны ли документы, выданные на оккупированной территории (АР Крым, Донецкая и Луганская обл.)? Російська воєнна операція з лютого 2014 року на Кримському півострові завершилась його триваючою окупацією з подальшою анексією, а на Сході України — встановленням...
Что делать водителю, который попал в аварию. Инструкция по ДТП
В этой статье, я дам краткое, пошаговое руководство, на случай ДТП, используя его, вы сможете сразу же после ДТП осуществить ряд действий, которые в будущем станет залогом победы в Вашем суде по ДТП.  Как себя вести в случае аварии (ДТП)    Шаг 1. Фиксируйте все, что происходит...
Про скорочене провадження в адміністративній справі
Відповідно до ст. 183*2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі по тексту: КАС України) скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо: 1) оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на...