Про приватизацію кімнат в гуртожитках


Про приватизацію кімнат в гуртожитках

  Правове регулювання підготовки документів для приватизації жилих приміщень у гуртожитках здійснюється відповідно до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (далі по тексту - Закон), Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затверджено Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за № 109/17404 (далі по тексту - Положення).

  Згідно ст. 1 Закону сфера дії Закону поширюється на громадян, які не мають власного житла, більше п'яти років  на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках та фактично проживають у них.

Відповідно п.1 ст.4 Закону громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, мають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад і можуть бути приватизовані відповідно до Закону.

Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду", а саме п.1 ст.2 передбачено, що до об'єктів приватизації належать квартири багатоквартириних будинків, одноквартирні будинки, житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції), кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, які використовуються громадянами на умовах найму.

 Частиною першою  статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" визначено, що приватизація здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд. 

Відповідно до пунктів 17,18 Положення: Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію.

 Громадянином до органу приватизації подаються:

- оформлена заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;

- довідка про склад сім'ї та займані приміщення;

- копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму жилої площі у гуртожитку);

- документ, що підтверджує невикористання ним житлових чеків для приватизації державного фонду;

- копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;

- заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальній квартирі.

 За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Прийняті документи реєструються органом приватизації в окремому журналі.


Клиент Олександр
Клиент Олександр
А если общежитие, решением горсовета передается из собственности предприятия в собственность города(территориальных громад), все жильцы оформляют прямые договора со всеми коммунальными службами, и это пока еще в процессе, и продолжает действовать договор найма та утримання прибудинкової терріторії с предприятием, то когда можно начинать процесс приватизации в общежитии комнат? После полного оформления всех прямых договоров со всеми коммунальными службами города, включая и переоформление договора найма с предприятия на какой-нибудь ЖЭК или ОСМД?
20 мая 2016 в 19:47