Антикорупційна програма юридичної особи – нові вимоги для бізнес-сектору

Антикорупційна програма юридичної особи – нові вимоги для бізнес-сектору


Відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» та нових змін до ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» з 26 квітня 2015 р. передбачена антикорупційна програма юридичної особи - комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у її діяльності.

Розробка та впровадження індивідуальної антикорупційної програми та призначення уповноваженого з неї є необхідним для всіх керівників:

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн.;

2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн. грн., а робіт - 5 млн. грн.       

Окремо потрібно звернути увагу на уповноважену особу, яка має призначатись керівником або засновником (учасником) юридичної особи відповідно до трудового законодавства і в порядку, передбаченому антикорупційною програмою. Фахівці, які молодше 30 років та ті, що не мають юридичної чи економічної освіти, не можуть зайняти дану посаду. У разі звільнення уповноваженої особи компанія має впродовж двох робочих днів повідомити компетентний орган і негайно подати на посаду іншу кандидатуру.

Антикорупційна програма юридичної особи повинна мати такий зміст:

1. Сфера застосування антикорупційної програми та коло осіб, на які поширюються її положення.

2.   Вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи.

3.   Норми професійної етики працівників юридичної особи

4.   Права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи.

5.   Права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності).

6. Порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи.

7.   Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.

8.   Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

9.   Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

10.  Процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

11.  Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.

12.  Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

13. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми.

14. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань.

15.  Порядок внесення змін до антикорупційної програми.

Зважаючи вищенаведене, можна зробити висновок, що нове антикорупційне законодавство України визначило нові правила гри для приватного сектору та поставило багато запитань перед бізнес-сектором.

 
Loading...
В данном разделе статей больше нет