Все публикации

Реформи в ОВС. Будуть?Право є мірою справедливості між суб’єктами суспільних відносин, що відображає суспільні правовідносини через суспільну та індивідуальну правосвідомість в формі юридичних прав і обов’язків, які повинні бути відображені в нормативно-правових актах. У сфері права зосереджені гуманістичні цінності, які було вироблено цивілізацією за період її існування – справедливість, рівність, істина. Від того, чи зорієнтовані представники правоохоронних органів на реалізацію цих цінностей у своїй професійній діяльності, залежить рівень правосвідомості у суспільстві.

Особливої уваги заслуговує дотримання суспільних та відомчих морально-етичних принципів та норм поведінки керівниками та працівниками окремих підрозділів ОВС України, створення нервозності та психологічного дискомфорту у колективі, ігнорування прав людини та психологічних методів, тощо, в той час як реформування системи ОВС, створення позитивного іміджу працівника даної структури, підвищення рівня довіри населення до ОВС, підвищення ефективності роботи самих працівників, - все це вимагає нового підходу до регулювання морально-правових відносин у даній системі. Серед таких підходів слід назвати розробку морально-етичних принципів, які регламентують правила взаємовідносин в органах та підрозділах ОВС, чітке додержання морально-етичних принципів взаємовідносин на всіх рівнях управління та у всіх підрозділах, підвищення рівня усвідомлення працівниками ОВС власної честі, гідності та ділової репутації, а також забезпеченість даних прав шляхом їх гарантування.

Сьогодні питанням забезпечення честі, гідності та ділової репутації присвячується достатньо багато наукових досліджень. Така ситуація є цілком обґрунтованою, оскільки механізм забезпечення цих прав перебуває в стадії становлення та юридичного закріплення, постійно розвиваючись та вдосконалюючись. Оскільки забезпечення права на честь, гідність та ділову репутацію працівників органів внутрішніх справ регулюється різними галузями права, в тому числі конституційним, кримінальним, адміністративним тощо. Більше того в умовах розбудови демократичного суспільства важливість та значущість подальших поглиблених наукових досліджень в цій сфері не викликає сумніву. Loading...
В данном разделе статей больше нет