Все публикации

Алгоритм амнистирования.

Автор: Рыбинцев Сергей  •  16 июня 2014


Хотя с момента принятия закона об амнистии в 2014 году прошло уже почти два месяца, многочисленные звонки людей с вопросами об амнистии, лиды, непрекращающиеся волны вопросов в разделе консультаций, свидетельствуют о необходимости новой статьи об амнистии и ее применении.

Кроме того, Высшим специализированным Судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел выданы рекомендационные разъяснения (подготовлены заместителем Главы суда Кравченко С.И.) “Про деякі питання застосування амністії у 2014 році з урахуванням останніх законодавчих змін” утвержденные судебной палатой 21 мая 2014 года.

Вне всякого сомнения, этот документ станет краеугольным камнем в решениях судей местных судов, при рассмотрении дел о применении амнистии в 2014 году (далее сокращенно употребляю термин - Разъяснение ВССУ).

Так вот, по прочтении письма и в связи с многочисленными однотипными звонками и вопросами, я понял, что необходимо составить некий алгоритм, более менее общий и простой, чтобы человек, отбывающий уголовное наказание (или лицо, в отношении которого суд установит наличие акта амнистии – смотрите часть 2 статьи 3 Закона о применении амнистии), смог воспользоваться правом на амнистию.

Итак, во-первых, термины: 1) Закон України “Про застосування амністії в Україні”, далее Закон о применении амнистии и 2) Закон України “Про амністію в 2014 році”, далее Закон об амнистии.

Во-вторых, чтобы материалом было удобно пользоваться людям не посвященным, здесь (если иное не оговорено отдельно) будет цитироваться необходимое из вышеуказанных законов.

Шаг первый: условия, при которых амнистия НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. Начать необходимо с определение может ли к данному преступлению применятся амнистия. В первую очередь, исключаются деяния перечисленные в статье 4 Закона о применении амнистии:

«1) осіб,  яким смертну кару в порядку помилування замінено на

позбавлення  волі,  і  до  осіб,  яких  засуджено   до   довічного

позбавлення волі;

2) осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних

тяжких    та/або   особливо   тяжких   злочинів,   крім   випадків

індивідуальної амністії;

3) осіб,  яких засуджено за злочини проти основ  національної

безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при

обтяжуючих обставинах;

4) осіб,  яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили

загибель двох і більше осіб;

5) осіб,  стосовно яких протягом останніх десяти  років  було

застосовано  амністію  або  помилування  незалежно  від  зняття чи

погашення судимості та які знову вчинили умисний злочин.

6) амністія  також  не  застосовується  до  осіб,  засуджених за

умисне  вбивство;  катування;  насильницьке  донорство;  незаконне

позбавлення  волі  або  викрадення  людини, якщо при цьому сталося

заподіяння  смерті,  або  нанесення  тяжких тілесних ушкоджень, що

потягнули за собою смерть.»

Если вы не попали в этот список, в обязательном порядке необходимо просмотреть статью 8 Закона об амнистии, где содержиться более конкретный, постатейный перечень деяний, амнистия к которым не применяется.

Если пункт первый алгоритма пройден, то вам уже повезло, потому как в принципе, нынешний закон допускает применение амнистии к преступлениям какой угодно тяжести, в виде сокращения срока отбывания наказания вдвое (смотрите пункт 3 Разъяснения ВССУ).

Шаг второй: если срок меньше пяти лет и соответствуешь условиям. Смотрим в Уголовный кодекс Украины и находим там МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК, который дают по преступлению, за которое вы были осуждены. Если этот срок – до 5 лет и при этом осужденный соответствует хотя бы одному и любому из таких условий:

«Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, засуджених

а) осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;

б) жінок, вагітних на день набрання чинності цим Законом;

в) осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами;

г) осіб, яких на день набрання чинності цим Законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також хворими на активну форму туберкульозу (диспансерні категорії 1-4), онкологічні захворювання (III, IV стадії за міжнародною класифікацією TNM), СНІД (III, IV клінічні стадії за класифікацією ВООЗ) та інші тяжкі хвороби, що перешкоджають відбуванню покарання та підпадають під визначення Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затвердженого наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 року № 3/6;

ґ) осіб, які на день набрання чинності цим Законом досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

д) ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

е) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи - осіб, які підпадають під дію Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та аналогічних законів інших держав - колишніх республік СРСР;

є) осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.»

Внимание тех, кто осужден за преступления совершенные по неосторожности! Их стоит выделить отдельно, но в начале, вот приблизительный перечень таких статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают в квалификации совершение по неосторожности: 119, 128, 130, 133, 196, 197, 264, 267, 270, 271, 272, 273, 276, 286, 287, 320, 326, 329, 367, а также глава 8 УК Украины. Более же точно, это можно увидеть в приговоре осужденного.

Закон предусматривает две статьи для амнистии таких осужденных – это статья 1 и пункт г) статьи 4 Закона про амнистию.

По статье 1, освобождению за преступления совершенные по неосторожности, подлежат осужденные, максимальный срок наказания которых устанавливается сроком до 10 лет, при наличии обстоятельств указанных в статье 1 Закона про амнистию (далее для удобства буду называть их обстоятельства указанные в Шаг второй).

Согласно пункту г) статьи 4 Закона про амнистию освобождению подлежат осужденные, максимальный срок наказания которых устанавливается не больще 12 лет, при условии, что по состоянию на 19.04.2014 года осужденным отбыто не меньше половину срока основного наказания.

Шаг третий: любой срок, но преступление не должно быть связано с насилием. Если ваше преступление имеет санкцию в виде заключения на какой угодно срок (при этом Шаг первый этого алгоритма вы успешно прошли), и при этом вы соответствуете таким требованиям: а) совершили преступление, не связанное с насилием, опасным для жизни и здоровья и б) по состоянию на 19 апреля 2014 года отбыли не менше ¼ назначенного наказания, то амнистия к вам применяется по статье 2 Закона про амнистию.

Также, разумным будет обращаться за примением амнистии по этой статье в случае если вы не соответствуете требованиям из Шаг второй (статья 1 Закона про амнистию).

Например, в разъяснении ВССУ говорится, что на этом основании амнистии подлежат осужденные по ч.5 ст. 185, ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 307 УК Украины.

Шаг четвертый: если срок меньше десяти лет и соответствуешь условиям.

Чтобы воспользоваться амнистией по статье 3 Закона про амнистию, необходимо, чтобы а) преступление предусматривало максимальный срок до 10 лет; б) вы соответствовали условиям указанным разделе Шаг второй этой статьи и в) по состоянию на 19.04.2014 года отбыли не меньше половины срока основного наказания.

Кроме того, тут следует указать, что если осужденный – женщина, осужденная на срок меньший чем 10 лет и по состоянию на 19.04.2014 года ею отбыто не меньше половины срока основного наказания, ей не обязательно соответствовать условиям, указанным в Шаге второй, а амнистия к ней может быть применена по пункту в) статьи 4 Закона об амнистии.

Шаг пятый: сокращение срока в половину и освобождение тех, кому остался год.

Действие статьи 6 распространяется на всех осужденных за совершение преступлений какой угодно тяжести (за исключениями, указанными в Шаг первый). Эти люди однозначно получают сокращение срока на половину.

Здесь важно знать, что лица, в отношении которых в соответствии с Законом об амнистии применяется сокращение срока наказания, должны быть официально проинформированы о новом исчислении срока наказания и о дате окончания отбывания наказания в течение месяца после опубликования закона об амнистии.

Аналогично, освобождаются без всяких условий (но с учетом ограничений указанных в Шаг первый!) заключенные, неотбытая часть наказания которых на 19 апреля 2014 года составляет менее одного года.

Шаг шестой: куда подавать документы.

Постанова ВССУ указывает, что во время исполнения приговора, вопрос амнистирования надлежит рассматривать местному суду, в пределах территориальной юрисдикции которого исполняется приговор.

По общему правилу, вопрос о применении амнистии суд решает по инициативе прокурора, органа или учреждения исполнения наказаний, а также по инициативе обвиняемого (подсудимого) или осужденного, их защитников или законных представителей.

Однако, следует учесть, что в следующем абзаце статьи 9 Закона об амнистии, законодатель указал случаи, когда заявление подает только осужденный (его представитель), а когда это может делать еще и соответствующее должностное лицо: «Застосування цього Закону здійснюється щодо:

а) осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та осіб, яких засуджено до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, крім покарання у виді штрафу, - за поданням органу виконання покарань, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, або за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;

б) осіб, яких засуджено до покарань у виді штрафу, якщо на день набрання чинності цим Законом це покарання не виконано, - за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;

в) засуджених, які перебувають в установах виконання покарань, - за поданням начальника установи, погодженим з відповідною спостережною комісією або службою у справах дітей, або за клопотанням самого засудженого, його захисника чи законного представника, ...;

г) осіб, щодо яких судом ухвалені вироки, які не набрали законної сили, - за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника

Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом в отношении каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания.

Лица, осужденные за совершение преступления, которые в соответствии с законом об амнистии подлежат освобождению от отбывания (дальнейшего отбывания) наказания, освобождаются не позднее чем в течение трех месяцев после опубликования закона про амнистию.

Коллеги, буду глубоко благодарен за исправление ошибок и устранение неточностей. Статья открыта для правок. 


Автор
фото
Адвокат (Киев) Репутация: 234 / 390 Выполнено заданий: 46 Отзывов: 1062

Loading...
В данном разделе статей больше нет