Як зареєструвати самобудову


Як зареєструвати самобудову

Більшість громадян нашої держави перебуває у впевненості, що якщо вони купили землю то і будувати на неї можна все,що завгодно, не отримуючи жодних дозволів. Особливо це стосується садових будинків. Але це не так. Дозволи отримувати треба і в експлуатацію вводити необхідно.

Наразі до 1 січня 2014 року діє спрощена система введення в експлуатаціє будівель, які побудовані у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року та громадські будинки І і ІІ категорій складності, які збудовані до 12 березня 2011 року. І треба поспішати, щоб скористатися цією можливістю, бо суми штрафних санкцій після нового року можуть стати для вас великою несподіванкою.До того ж, законодавство весь час змінюється.     Отже, нещодавно набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 95 від 19.03.2013 року. «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж»    Згідно із вищевказаним Наказом, тепер діє спрощений порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будівель I і II категорій складності, будівель і споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності, які побудовані без дозволу на виконання будівельних робіт.      Під дію цього Порядку потрапляють будівлі, побудовані у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року та громадські будинки І і ІІ категорій складності, які збудовані до 12 березня 2011 року.     Документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 5 серпня 1992року індивідуальних житлових будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.     Плюси цього Порядку полягають в тому, що спрощений порядок введення в експлуатацію об'єктів нерухомості, на відміну від загального порядку, не потребує розробки і затвердження проектної документації та істотно скорочує коло дозвільних документів та погоджень, проте, все ж, вимагає зусиль від власника нерухомості.
    Відповідно до пункту 3.1 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 95 від 19.03.2013 року, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, з господарськими (присадибними) будівлями і спорудами або без них, громадські будівлі I і II категорій складності, будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності незалежно від площі приймаються в експлуатацію інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта на підставі: двох примірників заповненої декларації; звіту про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно); завіреної в установленому законом порядку копії державного акта, свідоцтва про право власності на земельну ділянку або договору оренди земельної ділянки, на якій знаходиться об'єкт; При цьому, у разі набуття права власності на земельну ділянку на підставі цивільно-правових угод державний акт повинен бути виданий на нового власника або ж в акті на попереднього власника повинні бути відмітка нотаріуса про вчинення правочину, а також реєстраційний напис і печатка управління Держкомзему у відповідному районі; завіреної в установленому законом порядку копії технічного паспорта.
      Процесс складається з наступних етапів: 1.Замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта (сайт Головної Іспекції http://rs-kyivobljust.gov.ua/registry_s.php). - заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта за формою; - два примірники заповненої декларації; - звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно); - засвідчені в установленому порядку копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт; - засвідчені в установленому порядку копії технічного паспорта (нотаріус даний документ не засвідчує. Треба виготовляти два екземпляри технічного паспорту чи замовляти ще і дублікат).       Інспекція розглядає документи та приймає рішення про реєстрацію декларації або її повернення протягом 10 робочих днів з дня подання заяви.      Дані, зазначені в декларації, повинні узгоджуватись з документами, які подаються разом з нею.      Замовник відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.     Треба зазначити, що   Інспекція повертає замовнику декларацію, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства та виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.     У разі прийняття рішення про повернення декларації Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин повернення.Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком.
    Також Інспекція приймає рішення:про накладання адміністративного стягнення на фізичних осіб відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, шляхом винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення.
      Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
      Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації у відповідну міську, сільську чи селищну  раду для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією.
Ще є час на узаконення!
     І знову зауважую,  дата побудови об'єкта, яка зазначається в технічному паспорті, повинна бути  не пізніше березня 2011 року.   Штрафні санкції        За здійснення самочинного будівництва Інспекцією архітектурно-будівельного контролю складається протокол і постанова про адміністративне правопорушення та з власника (користувача) земельної ділянки стягується штраф (від 85 до 180 грн. для громадян і 11470грн. для юридичних осіб).      Після прийняття будинку, будівлі або споруди в експлуатацію органами Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, необхідно також отримати довідку у виконкомі місцевої ради про присвоєння поштової адреси і зареєструвати право власності в Державній службі реєстрації.
         Ознайомитись із Наказом Мінрегіонбуду та Порядком прийняття
    в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, а також із зразками необхідних документів можна в Інтернеті за адресою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0612-13

 Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок

  Державна реєстрація права власності на новостворений  житловий будинок проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такого будинку. Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав: • заява про державну реєстрацію (бланк можна скачати тут http://www.drsu.gov.ua/show/10163). • копія документу, що посвідчує особу заявника; • копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав. Зараз 119 грн. • документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита).Зараз 120 грн. • технічний паспорт на житловий будинок (у тебя есть). • документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку (по идее у тебя договор купли-продажи и оригинал акта, с присвоенным ему кадастровым номером.Или уточни, что у тебя?).Дивіться зноску* • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер); • документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам( Дивіться зноску**). • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;Після отримання відповідно до законодавства документу, що свідчить про прийняття об’єкта в експлуатацію, замовник звертається до райдержадміністрації із заявою щодо присвоєння новоствореному (новозбудованому) об’єкту нерухомості поштової адреси.
До заяви додаються такі документи:
- завірена в установленому порядку копія документа, що свідчить про прийняття об’єкта в експлуатацію;
- завірена в установленому порядку копія документу, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;
- завірена в установленому порядку копія листа райдержадміністрації про присвоєння попередньої поштової адреси об’єкту нерухомості (у разі наявності).   * Документи, що посвідчують право на земельну ділянку передбачені статтею 126 ЗК України:   1) право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом; 2) право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується: - цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою; - свідоцтвом про право на спадщину; 3) право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.   ** Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам:     Відповідно до пунктів 2, 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до I – III категорії складності, та об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі – Інспекція) поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.   Корисні посилання: 1.Записатися до електронної черги у Реєстраційну службу Київської області можна тут http://rs-kyivobljust.gov.ua/registry_s.php 2.Сайт державної архітектурно-будівельної інспекції України http://rs-kyivobljust.gov.ua/registry_s.php 3.Адреси реєстраційних служб http://www.drsu.gov.ua/show/5988   Бажаю вам успіху  і хочу сказати-робіть все вчасно і будьте мудрими та уважними.