Криміналістичне авторознавства

Криміналістичне авторознавства


Криміналістичне авторознавство - це підгалузь, яка базується на даних лінгвістики, в тому числі фразеології, граматики та інших галузей знань про письмову мову, на системі знань про умови і закономірності мовної поведінки людини та яка містить концептуальні засади встановлення автора тексту з метою розкриття, розслідування, запобігання злочинам, установлення істини в справі. Для цієї підгалузі характерна авторознавча експертиза.

Який порядок проходження данної експертизи? По яким справам призначається данний вид експертизи?
Loading...
В данном разделе статей больше нет