Все публикации

Як прийняти спадщину?

Автор: Некраш Евгений  •  23 июля 2013


Хто має право на спадкування.

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування отримують спадкоємці за законом в порядку черговості, визначеною у статтях 1261 - 1265 Цивільного кодексу України

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Така заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника, а заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.

Куди подається заява про прийняття спадщини.

Спадкоємець особисто йде до державної нотаріальної контори або до приватного нотаріуса за останнім місцем проживання (прописки) спадкодавця. Нотаріус оформляє заяву на нотаріальному бланку про вступ в спадщину і ви його підписуєте.

Якщо спадкоємець, з тієї чи іншої причини, не можете особисто подати заяву за місцем проживання спадкодавця, то цьому випадку потрібно звернутися до будь-якого нотаріуса в місті (де знаходиться спадкоємець) і оформити у нього заяву про прийняття спадщини. Після чого, відправити її поштою (бажано цінним листом з описом вкладення) в державну нотаріальну контору за місцем проживання спадкодавця.

Що таке час відкриття спадщини.

Час відкриття спадщини, - це день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

У разі, коли спадщина відкривається внаслідок оголошення фізичної особи померлою в судовому порядку, часом відкриття спадщини, за загальним правилом, буде день вступу в законну силу судового рішення про оголошення особи померлою.

 Що таке місце відкриття спадщини.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

У разі якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

У випадку якщо спадкодавець, якому належало майно на території України, останнім часом проживав на території іноземної держави, то місце відкриття спадщини визначається законодавством цієї іноземної держави.

Які строки для прийняття спадщини.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

Проте, за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк, може подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. У разі якщо така згода не була надана, спадкоємець який з поважних причин пропустив строк для прийняття спадщини може звернутися до суду з позовом про надання додаткового строку для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Що таке автоматичне прийняття спадщини.

Спадкоємець, який постійно проживав в одному житловому приміщенні разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину. Однак оформляючи своє право на спадщину, такий спадкоємець зобов’язаний підтвердити факт постійного проживання разом із спадкодавцем, таким доказом може бути відповідний реєстраційний запис у паспорті або будинковій книзі.


Автор
фото
Выполнено заданий: 0

Loading...
В данном разделе статей больше нет