Комерційна таємниця бізнесу: «цілком не таємно»


Комерційна таємниця бізнесу: «цілком не таємно»
12-11-2018 16:08
автор: Оснач Анна / Все статьи автора

Наразі поговоримо про комерційну таємницю підприємства та шляхи її збереження.

Можливо, варто одразу почати з наслідків витоку важливої для компанії інформації – поява на ринку ідентичних унікальних товарів, зрив маркетингових компаній, потрапляння баз даних до рук конкурентів, відкриття власного бізнесу колишніми працівниками з використанням комерційної інформації тощо. Тобто збитки, збитки і ще раз збитки для підприємства!

Частіше за все менеджмент компаній звинувачує у витоку інформації саме працівників. Але це — велика помилка! Бо, як показує практика, в більшості компаній працівники навіть не підозрюють, що мають доступ до комерційної таємниці, не кажучи вже про обов’язок її не розголошувати. Спробуємо розібратись, яку інформацію бізнесу слід захищати та що робити для притягнення винних осіб до відповідальності та стягнення збитків.

 1. Що таке комерційна таємниця.

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною, тобто є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з таким видом інформації, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (стаття 505 Цивільного кодексу України).

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Не є комерційною відповідальністю: установчі документи, документи, що  дозволяють  займатися господарською діяльністю; інформація за всіма формами державної звітності; дані для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату, а також наявність вільних робочих місць; документи про сплату податків і обов’язкових платежів; інформація про забруднення навколишнього природного середовища, а також інші  порушення законодавства України та розміри збитків; документи про платоспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємства в інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; відомості, що відповідно до чинного законодавства  підлягають оголошенню.

Отже, перш за все, керівник/власник має розібратись, яку інформацію слід віднести до комерційної таємниці компанії. Це можуть бути відомості про:

 • товари, послуги, які продає/надає товариство (собівартість, націнка тощо);
 • контрагентів (бази даних) та комерційні умови роботи з ними;
 • укладені або заплановані контракти;
 • управління товариством;
 • фінансову діяльність Товариства (показники фінансового плану, стан банківських рахунків, відомості про цінову політику);
 • плани Товариства (план закупівель, продажу та інвестицій тощо);
 • спеціальність, кваліфікацію та контактні дані працівників;
 • об’єкти інтелектуальної власності (як захищені, так і не захищені авторським або патентним правом).
 1. Заходи збереження комерційної таємниці

Стратегія захисту комерційної таємниці має 2 основні мети:

 • недопустити розголошення комерційної таємниці;
 • притягнути винних осіб до відповідальності та стягнути збитки, у разі витоку інформації.

Попередити розголошення працівниками відомостей доволі складно, якщо вони можуть вільно копіювати та виносити дані. Однак, ще складніше домогтися від винної особи відшкодування збитків в судовому порядку.

А тому раджу акцентувати увагу на наступних кроках:

1) Визначити інформацію, яка є комерційною таємницею, та коло осіб, що мають доступ до неї;

2) Закріпити в посадових інструкціях  відповідних працівників перелік комерційної інформації, до якої вони мають доступ, та обов’язки стосовно нерозголошення відомостей;

3) Затвердити положення про комерційну таємницю та ознайомити з ним працівників під підпис. Важливо донести до працівників яку саме інформацію вони не мають права розголошувати (тренінги);

4) Захистити права інтелектуальної власності (в т.ч. зареєструвати винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо).

 Щоб захист комерційної таємниці не був формальним, раджу звертатись за розробленням та впровадженням комплексу заходів до спеціалістів/