Самый большой каталог юридических документовЮрмаркет - Банковское правоЗаявление о применении исковой давности по кредитному спору с Укрсоцбанком, удовлетворенное судом. Банк остался "с носом"!

Автор : Кірюшини Артем і Наталья / Все документы автора
Документ добавлен : 26.03.2019 12:46

500грн
Що треба знати? 1. Досить часто МФО продають право вимоги за кредитним договором колекторам. Ви, як боржник, маєте право вимагати докази передачі кредитної заборгованості (договір відступлення), до цього моменту ви маєте право сплачувати старому Кредитору. 2. Колектори купують право вимоги за...

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 30.11.2018 13:01

99грн
Рекомендації по заповненню в заяві. Також в заяві міститься одночасне повідомлення про відповідальність за розповсюджування інформації стосовно боргу, його власника, також дзвінків родичам, друзям  погрози і так далі.

Автор : Цалцалко Ирина / Все документы автора
Документ добавлен : 22.11.2018 18:23

350грн
Що треба знати? 1. Досить часто МФО продають право вимоги за кредитним договором колекторам. Ви, як боржник, маєте право вимагати докази передачі кредитної заборгованості (договір відступлення), до цього моменту ви маєте право сплачувати старому Кредитору. 2. Колектори купують право вимоги за...

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 21.11.2018 18:17

99грн
Банк не повертає депозит, співробітник банку обіцює виплату кожний день? Зверніться з позовом до суд для захисту своїх порушених прав.

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 16.11.2018 23:30

150грн
Банк не повертає депозит? Проблеми з поверненням депозиту або банківського вкладу? Зверніться зі скаргою до НБУ для оперативного вирішення даної ситуації.

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 16.11.2018 22:53

15грн
Ви маєте прострочення по кредитам? Колектори Вам телефонують та погрожують? Зверніться з заявою до поліції про незаконні дії зі сторони колекторів.

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 28.10.2018 11:46

49грн
Кредитна організація подала в суд для стягнення кредиту та величезної суми процентів? Даною заявою, суд дослідить об’єктивність нарахування величезних процентів. Оскільки відповідно ч. 3 ст. 551 Цивільного кодексу України, розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно...

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 28.10.2018 11:43

99грн
У разі неможливості сплати кредиту, зверніться до кредитної організації для вирішення питання про зменшення нарахування штрафних санкцій та процентів за кредитом. Дане звернення не гарантує зменшення штрафних санкцій та процентів від кредитної організації, але буде доказом вжиття заходів, щодо...

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 28.10.2018 11:37

99грн
У разі неможливості сплати кредиту, зверніться до кредитної організації для вирішення питання про реструктуризацію (відстрочення виплати) кредиту. Дане звернення не гарантує отримання реструктуризації від кредитної організації, але буде доказом вжиття заходів, щодо мирного врегулювання...

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 28.10.2018 11:32

99грн
Позовна заява про захист прав споживача, що випливає зі споживчого кредиту (мікрокредити, мікрозайми, МФО) У разі отримання кредиту на невелику суму, а повернути вимагають з величезними процентами. Діюче законодавство передбачає можливість звернення до суду. Розмір неустойки може бути зменшений за...

Автор : Осикин Владимир / Все документы автора
Документ добавлен : 28.10.2018 11:26

99грн
Заява про надання виписки по поточному рахнку. Виписка з поточного рахунку потрібна для звірки операцій, які були здійсненні клієнтом. Дана виписка обов'язкова для осіб у яких є кредитні правовідносини (суди з банком, переговори з банком, ДВС, ДФС)

Автор : Шевчук Иван / Все документы автора
Документ добавлен : 10.09.2018 18:29

30грн
Допомога при редагуванні "під себе". Якщо ВИМАГАЮТЬ у Вас сплатити кредиту який Ви не отримували - за це передбачена кримінальна відповідальність. Зразок повідомлення - звернення до банку (МФО) про припинення їх дій та попередження їх про незаконність їх дій

Автор : Юридическа защита социальных гарантий. / Все документы автора
Документ добавлен : 26.08.2018 11:15

20грн
Допомога при редагуванні "під себе". Якщо ВИМАГАЮТЬ у Вас сплатити кредиту який Ви не отримували - за це передбачена кримінальна відповідальність.

Автор : Юридическа защита социальных гарантий. / Все документы автора
Документ добавлен : 26.08.2018 11:12

50грн
Можливо складання індивідуальної заяви. У разі звернення банка (МФО) з позовом до суду обовязково треба перевірити, можливо строку позовної давності вже минув, і банк (МФО) вже не має права нічого від Вас вимагати. Зразок "Заяви про застосування строку позовної давності" за кредитною карткою. Вам...

Автор : Юридическа защита социальных гарантий. / Все документы автора
Документ добавлен : 26.08.2018 09:53

800грн
В примере заявление собственника расчетного счета в банке (в дол. США.) о включении его в список кредиторов, после (!) выплаты 200 000 из фонда гарантирования вкладов, т.е. на остаток суммы. Подается в 30-дневный срок с даты публикации решения НБУ о ликвидации банка. В случае неподачи, требования...

Автор : Александр Ильин / Все документы автора
Документ добавлен : 10.08.2017 10:22

100грн
В даній заяві розписано все детально по справі, та в ній необхідно лише вставити свої дані , це ПІБ, № справи у суді,який видавав виконавчий лист, № виконавчого листа, № ВП (це номер виконавчого провадження за яким стягується примусово органами виконавчої служби), а також в шапці та потексту...

Автор : Кшуташвили Виктория / Все документы автора
Документ добавлен : 04.07.2017 23:25

300грн
Представлена позовна заява про визнання поруки припиненої у зв'язку із закінченням строку основного зобов'язання. Підставою позову є одностороння зміна банком строку виконання основного зобов'язання шляхом направлення вимоги про дострокове повернення кредиту.

Автор : Саливон Виталий / Все документы автора
Документ добавлен : 17.05.2017 11:34

200грн
Таке клопотання слід подавати разом з позовом, апеляційною чи касаційною скаргою, якщо є докази на підтвердження несприятливого майнового стану особи. Особливо актуальним стало питання звільнення від сплати судового збору після внесення змін до ЗУ "Про судовий збір", яким було збільшено ставки...

Автор : Константинов Александр / Все документы автора
Документ добавлен : 30.10.2016 13:08

150грн
Документы с 1 по 20 из 69


Особенности банковского права

В каждом правовом государстве требуется чёткая регулировка всех сфер жизнедеятельности. Это касается не только экономической и политической отрасли. Важным элементом всей системы является и банковское право. Оно включает в себя совокупность норм публичного и частного характера, которые направлены на координацию отношений в процессе банковской деятельности.

Защита интересов

При современных рыночных отношениях не всегда соблюдается равноправие между кредитной организацией и заёмщиком. Поэтому так часто возникают различные споры, которые невозможно решить без компетентного юриста. Иногда достаточно разовой консультации и помощи в составлении определённых запросов, таких как:

  1. информационный запрос в банк;
  2. прекращение поручительства по кредитному договору (заявление);
  3. письмо ликвидатору банка.

Но часто в спорах с кредитными организациями дело доходит до суда. В этом случае отстоять свои интересы без опытного юриста нет никаких шансов. Он поможет заполнить и правильно сформировать такие документы по банковскому праву, как:

  • образец ходатайства о прекращении третейского разбирательства;
  • прекращение поручительства по кредитному договору;
  • заявление-образец отмены кредитного договора;
  • заявление на освобождение от уплате судебного сбора и т. д.

Правильно заполненные и в срок поданные документы являются основополагающей базой успешного разбирательства.

В чём заключается помощь юриста

Идеальным решением для клиента станет полноценная юридическая консультация до подписания договора с банком. Опытный специалист сразу оценит все риски и предупредит о возможных последствиях. Но зачастую люди обращаются уже после наступления спорных вопросов. В этом случае есть варианты развития события. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что при поддержке квалифицированного юриста выиграть судебные тяжбы вполне реально."Top"

Задать вопрос Юристам