Договір про співробітництво (партнерство)

Консультация юриста по документу включена в стоимость

docx
Стоимость: 50 грн


Підійде тим, хто збирається закріпити (затвердити) співробітництво у тій чи іншій сфері бізнесу без конкретних зобов'язань один перед одним. Поняття і предмет Договір про співпрацю є угодою сторін з організації взаємовідносин щодо їх майбутніх взаємин у якій-небудь галузі діяльності. Така угода засвідчує партнерство та встановлює його правила і не є попереднім договором або договором про спільну діяльність у розумінні законодавства. Сторони Укласти угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Особи, які уклали такий договір, зазначаються у тексті договору та, як правило, називаються Партнерами. Умови договору (обов'язкові) До змістовної частини договору про співпрацю мають увійти умови стосовно прав та обов'язків, які сторони мають намір покласти на себе в майбутньому, порядку організації їх взаємовідносин та умов здійснення співпраці. Також у договорі про співпрацю необхідно визначити галузь (сферу діяльності), в якій сторони планують співпрацювати. Форма договору Договір про співпрацю укладається у письмовій формі. За бажанням сторін договір про співпрацю може бути посвідчений нотаріально. Норми права Відносини, що виникають за договором про співпрацю, регулюються Цивільним кодексом України. Укладення договору Договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами. Договір набирає чинності з моменту його укладення, а у випадку, коли сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору — з моменту нотаріального посвідчення. Зміна та розірвання договору Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір про співпрацю. Сторони також можуть передбачити в договорі випадки односторонньої відмови від договору або його розірвання.