Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права


Дитина як повноцінний учасник сімейних правовідносин

Дитина як повноцінний учасник сімейних правовідносин

03-08-2017 11:28

   Спираючись на норми законодавства України в сфері регулювання сімейних правовідносин, можна виокремити те, що за досягненням чотирнадцятирічного віку кожен учасник має право самостійно відстоювати свої інтереси та порушені права у судовому порядку. Законом встановлені відповідні форми захисту та відновлення прав.

   Відповідно до новели статті, чотирнадцятирічна дитина у сімейних правовідносинах виступає повноцінним учасником та володіє всіма правами. Дитина може звернутись до суду за захистом своїх порушених прав, вимагати стягнення аліментів тощо.

   Але що ж ми повинні розуміти під захистом? У цьому випадку захист – це своєрідні міри державного примусу, шляхом застосування яких суди забезпечують права та інтереси осіб.

   Наприклад, у Сімейному Кодексі, а саме у статті 18, міститься детальний перелік способів захисту прав та інтересів учасника сімейних правовідносин.

   Окрім вирішення питання шляхом звернення з позовною заявою до суду, учасник правовідносин також може попередньо звернутись до органу опіки та піклування, що ніяк не позбавляє права на звернення до суду у майбутньому. У статті 19 Сімейного Кодексу зазначений перелік справ, в котрих участь органу опіки та піклування є необхідною.

   До таких справ, наприклад, відносяться спори стосовно ролі батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини тощо. Проте, якщо суд вирішить, що висновок органу опіки та піклування є протиправним та негативно впливатиме на інтереси дитини, то він може з ним не погодитись.


Мы найдем Вам лучшего юриста


Блог о семейном законодательстве