Получите онлайн консультацию проверенных Юристов. Это просто
Юристы


Документы для открытия спортивного клуба

Подскажите пожалуйста,какие нужны документы для открытия спортивного клуба по вольной борьбе,тренерский состав есть,высококвалифицированный.Помещение для занятий имеется.

06.04.2015 10:23
г. Дзержинск


фото
Off-line Михайло Петрович Максимик
Юридическая компания / Запорожье
Репутация: 0 / 380 1191 отзыв
консультация

Необхідно зареєструватись в якості ФОП (або ПП чи ТОВ) і отримати ліцензію!

06.04.2015 10:30

фото
Off-line Андрей Содоль
Юридическая компания / Киев
Репутация: 92 / 380 301 отзыв
консультация
этот ответ относится к Максимик Михайло Петрович
Лучше всего открыть в форме общественной орагнизации а плату принимать как взносы. Зарегистрироав ОГ оформить трудовые отношения с тренеарми и заключить договор оренды. У пожарников получит разрешение на данное помещение. Лицензия не нужна.
обновлено 06.04.2015 11:39

фото
Off-line Вячеслав Зема
Адвокат / Киев
Репутация: 0 / 380 194 отзыва
консультация

Добрый день! В любом случае необходимо регистрировать юр. лицо - кроме уже указанных можно зарегистрировать общественную организацию, или договориться счтобы тренера приняли в штат уже созданной действующей организации и работать от изх имени. Кончено нужно обсудить и уточнить все детали с руководством организации.

Готов предоставить необходимую помощь в составлении документов, защите Ваших интересов в суде и правоохранительных органах, во время проведения проверок. Если мой ответ был Вам полезен оставляйте отзывы.

Адвокат Зёма Вячеслав Александрович.

До Алчевського міського суду

Луганської області

 

Позивач:    Горай Володимир Станіславович,

  26.02.1958 року народження, який   

  зареєстрований за адресою:

  пр. Леніна, буд. 21а, кв. 49,

  м. Алчевськ, Луганської області,

                                                                                           поштовий індекс 94200,

  засобів зв’язку не має

 

                                                                       Відповідач: Відкрите акціонерне товариство

комерційний банк «Надра» в особі

відділення №1 філії Відкритого  акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Луганське регіональне Управління, адреса: вул. Леніна, буд.62, м.Алчевськ, Луганська область, МФО 304193, поштовий індекс 94207,

тел. (06442) 5-27-27, 5-12-44

 

 

Ціна позову: _52817,24_ гривень

Матеріальний _49817,24_ гривень

Моральний _3000_ гривень

 

 

 

 

Позовна заява

 про захист прав споживача, стягнення депозитних вкладів за договорами та відшкодування моральної шкоди

 

 

08 травня 2008 року в місті Алчевськ Луганської області між відповідачем по справі в особі – «Відкрите акціонерне товариство комерційний банк «Надра» (далі по тексту Відповідач) в особі менеджера по роботі с фізичними особами Кришталь Ганни Володимирівни, та мною, позивачем по цій справі Горай Володимиром Станіславовичем, було укладено два договору - Договір №412514 строкового банківського вкладу (депозиту) «Мій вибір» (далі по тексту – Договір №412514) та тотожний Договір №412545 строкового банківського вкладу (депозиту) «Моє майбутнє» (далі по тексту – Договір №412545).

Предметом Договору №412514 є розміщення мною у Відповідача депозитного вкладу в сумі 39500,00 (тридцять дев’ять тисяч п’ятсот) гривень на строк 12 (дванадцять) місяців з виплатою Відповідачем на мою користь відсотків на суму депозитного вкладу з розрахунку 17,3 процентів річних – п.п.2.1.- 2.3. Договору. Сплата процентів здійснюється Відповідачем в останній день строку вкладу – п.4.4. Договору.

Предметом Договору №412545 є розміщення мною у Відповідача депозитного вкладу в сумі 500,00 (п’ятсот) гривень на строк 12 (дванадцять) місяців з виплатою Відповідачем на мою користь відсотків на суму депозитного вкладу з розрахунку 17 процентів річних – п.п.2.1.- 2.3. Договору. Сплата процентів здійснюється Відповідачем в останній день строку вкладу – п.4.4. Договору.

Відповідно до умов обох Договорів, 08 травня 2008 року я виконав свої зобов'язання за Договором №412514 та перерахував на депозитний рахунок банку №10025860000001 – 39500 гривень, та за Договором №412545  - перерахувавши на депозитний рахунок банку №100025860000001 – 500 гривень. Що підтверджується квитанціями №7794 та №8707 від 08.05.2008 року.

04 червня 2008 року, відповідно до пункту 3.1.4 Договору №412545, я поповнив  суму вкладу на 12000 гривень. Що підтверджується квитанцією №1927 від 04.06.2008 року. Таким чином, загалом за Договором №412545 я зробив вклад на загальну суму 12500 гривень.

08 травня 2009 року я звернувся з заявою на ім’я директора філіалу ВАТ КБ «Надра» ЛРУ вх.№629 від 08.05.09 року з вимогою повернути мої грошові кошти – вклад у сумі 39500 гривень, відповідно до пунктів 3.4.3 та 3.4.5 договору строкового банківського складу «Мій вибір» №412514 від 08.05.2008 року, у зв’язку з закінченням терміну дії договору. Але мені відмовили посилаючись на фінансову кризу та складне становище банку. При цьому запропонували укласти додаткові угоди за обома договорами для пролонгації вкладів ще на 6 місяців. Не маючи іншого вибору я був вимушений погодитись.

Так, 10 червня 2009 року я уклав Додаткову угоду №1 До договору строкового банківського складу «Мій вибір» №412514 від 08.05.2008 року, якою пролонгував строк дії вкладу на 6 місяців. Дата повернення вкладу відповідно до пункту 2.2. Додаткової угоди - 10.12.2009 року.

Також, 10 червня 2009 року я уклав Додаткову угоду №1 До договору строкового банківського складу «Моє майбутнє» №412545 від 08.05.2008 року, якою пролонгував строк дії вкладу на 6 місяців. Дата повернення вкладу відповідно до пункту 2.2. Додаткової угоди - 10.12.2009 року.

Після спливу шести місяців, коли скінчились терміни повернення вкладів за обома Додатковими угодами, я знов звернувся до працівників відповідача з вимогою повернути вклади. Але знову не отримав нічого.

Останнє звернення я виклав у формі письмової заяви на ім’я в.о. директора філіалу ВАТ КБ «Надра» ЛРУ Стене Дмитра Віталійовича, вх. №74 від 19.02.2010 року, в якому просив повернути мої гроші з обох вкладів у розмірі 49817,24 гривень, вказав, що я є інвалідом 2 групи через участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та гроші мені необхідні для лікування.

Згодом я отримав відповідь від Відповідача вих. №3/930 від 26.02.2010 року. За змістом цієї відповіді вона є інформацією про стан банку, але не містить жодних відповідей на мої вимоги про повернення належних мені вкладів.

 

Таким чином, на момент подання цієї позовної заяви Відповідач не повернув мені суми депозитних вкладів, чим порушив свої зобов'язання за Договорами.

Згідно ст.526 Цивільного кодексу України: «зобов’язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства».

Всупереч зазначеної норми закону, Відповідач не виконав зобов’язання за Договором, бо він в порушення договорів банківського вкладу п.3.4.5 та п.2, п.3 ст.1060 ЦК України не видав вклад на першу вимогу вкладника. Слід підкреслити, що п.2 ст.1060 ЦК України встановлює, що за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника.

 

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України, є недопустимою одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов, якщо інше не встановлено договором або законом. Ні договором ні жодним законом Відповідач свої дії не обґрунтовує, оскільки діючі закони такого права йому і не надають. Своїми діями Відповідач порушив також вимоги ст.ст. 629 та 1060 Цивільного Кодексу України, пункт 3.3 Постанови НБУ від 03.12.2003 року №516 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 р. за N 1256/8577).

Відповідно до ст.610 ЦК України: невиконання зобов’язання є порушенням зобов’язання.

Статтею 612 ЦК України надається визначення прострочення боржника: «боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом». Таким чином, Банк порушив зобов’язання за договорами та прострочив його виконання.

 

Відповідно до ч.2 ст.1058 Цивільного кодексу України договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором. Стаття 633 цього кодексу дає визначення поняттю публічний договір: публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Виходячи з вищезазначеного, вкладник за договором банківського вкладу є споживачем банківських послуг. Відповідно захист його прав як споживача регламентовано Законом України №1023 від 12.05.1991р. «Про захист прав споживачів» та відповідними нормами Цивільного кодексу України.

Згідно ст.10 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право вимагати від виконавця, щоб якість наданої послуги відповідала вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, умовам договорів. Як вже було зазначено вище, якість банківської послуги за Договором не відповідає умовам Договору та п.2 ст.1060 ЦК України.

 

Я дійсно є інвалідом 2 групи, через участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Я практично кожного року перебуваю на стаціонарному лікуванні. Саме з 07.10.09 року по 21.10.09 року я перебував на стаціонарному лікуванні у терапевтичному відділені обласної лікарні №2 м. Луганська з діагнозом гіпертонічна хвороба другого ступеню, важка форма, ангопатія сітківки, гіпертензивне серце, ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія навантаження, ФК третій кл., дифузний кардіосклероз, з ускладненнями  та супутніми загостреннями. Виписка з історії хвороби додається.

Згадані вклади - це мої єдині багаторічні заощадження, які я дуже важко заробляв. Відмова Відповідача від повернення депозиту спричинили мені фізичні та душевні страждання, тяжкі переживання щодо долі своїх багаторічних заощаджень. Мене обурює цинічна поведінка працівників Відповідача, які не зважаючи на мій важкий стан здоров’я не повернули мої гроші. Впродовж останніх місяців я та моя родина знаходяться у скрутному матеріальному становищі. Порушився попередній уклад мого життя. Унаслідок матеріальних проблем та хвилювань стали виникати сварки, скандали, погіршився стан значно здоров’я - чого раніше не було. За весь цей час, коли мені дуже були необхідні мої гроші, бо у мене склалося дуже важке матеріальне становище, через витрати на лікування, я не мав змоги скористатися та витратити на свої най необхідніші нагальні потреби.  

Я вимушений витрачати свій вільний час на здійснення дій по відновленню свого порушеного права.

 

Відповідно до ст.ст. 23 та 611 Цивільного Кодексу України Відповідач повинен відшкодувати мені нанесену моральну шкоду шляхом виплати грошової компенсації в розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень.

 

Крім того, неповернення Відповідачем мені суми депозитного вкладу і нарахованих відсотків призводить до необхідності здійснення мною витрат для відновлення свого порушеного права – оплати правової допомоги у розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень, та сплачених витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Керуючись ст. 22 Цивільного Кодексу України Відповідач повинен відшкодувати понесені мною вказані витрати.

 

На день подання позову Відповідач має повернути мені суму вкладів у розмірі 49817, 24 (сорок дев’ять тисяч вісімсот сімнадцять) гривень 24 копійки.

 

Як вже зазначалося, даний позов відноситься до категорії позовів про захист прав споживачів. Згідно п.10 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93р. №7-93 та ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Відповідно до частини сьомої статті 110 Цивільного кодексу України позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.

Згідно зі статтею 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" філією банку є відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку.

У зв’язку з тим, що даний позов пов’язаний із діяльністю відділення №1 філії Відкритого  акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Луганське регіональне Управління, яке здійснює свою діяльність від імені банку відповідно до статті 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність", до якої я вносив кошти і яка видати ці кошти відмовилась, такий позов може пред’являтись за місцем знаходження цієї філії – чи її відділення.

Аналогічна позиція викладена у мотивувальній частині ухвал Апеляційних судів м.Києва, Черкаської, Волинської, Харківської областей.

 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 526, 610, 611, 612, 625, 1066, 1075 Цивільного кодексу України, ст.ст. 79, 118 Цивільного Процесуального кодексу України, ст.ст.10, 22 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р., Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12.04.1996р. №5, п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» №4 від 31.03.1995р., ст. 41 Конституції України, ст. 50 Закону України „Про власність”, ст.ст. 2, 47, 55, 75, 85 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 56, 61, 63 Закону України «Про Національний банк»,-

 

ПРОШУ:

 

 1. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» борг - депозитні вклади у розмірі 49817, 24 (сорок дев’ять тисяч вісімсот сімнадцять) гривень 24 копійки на мою, Горай Володимира Станіславовича, користь.
 2. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» компенсацію заподіяної  моральної шкоди у розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень на мою, Горай Володимира Станіславовича, користь.
 3. Судові витрати покласти на Відповідача у повному обсязі.

 

 

Додатки:

 1. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
 2. Копія паспорту та ідентифікаційного коду.
 3. Копія Договору №412514 строкового банківського вкладу (депозиту) «Мій вибір».
 4. Копія Договору №412545 строкового банківського вкладу (депозиту) «Моє майбутнє».
 5. Копія Додаткової угоди №1 До договору строкового банківського складу «Мій вибір» №412514 від 08.05.2008 року.
 6. Копія Додаткової угоди №1 До договору строкового банківського складу «Моє майбутнє» №412545 від 08.05.2008 року.
 7. Копія квитанції №7794 від 08.05.2008 року.
 8. Копія квитанції №8707 від 08.05.2008 року.
 9. Копія квитанції №1927 від 04.06.2008 року.
 10. Копія заяви про повернення вкладу вх.№629 від 08.05.09 року.
 11. Копія заяви про повернення коштів вх. №74 від 19.02.2010 року.
 12. Копія відповіді вих. №3/930 від 26.02.2010 року.
 13. Копія виписки з історії хвороби №1985 від 20.10.09 року.
 14. Копія поточного звіту за операціями по рахунку.
 15. Копія виписки – повідомлення.
 16. Копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача.

 

30.04.10 року

 

 

Позивач     ____________   Горай В.С.

 

 

 

 

06.04.2015 15:00Консультации, которые могут быть Вам интересны

Что нужно для открытия дошкольного клуба?
Что нужно для открытия дошкольного клуба Здравствуйте, хочу поинтересоваться как нужны документы для открытия дошкольного футбольного клуба!интересует с чего начать какие...

Какие нужні документы для открытия ювелирного магазина
Какие нужны документы для открытия ювелирного магазина, если возможно детальный перечень

Интересует перечень документов и разрешений, необходимых для открытия детского клуба (помещения для...
интересует перечень документов и разрешений, необходимых для открытия детского клуба (помещения для проведения досуга и праздников, дискотек) с баром - чай, кофе, коктейли,..."Top"

Задать вопрос Юристам