Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Обязательно ли использование РРО для ФОП на общей системе...

10.09.2018 01:18
Платный вопрос - 49 грн. Автор вопроса определит, какая консультация юриста ему помогла и кому передать вознаграждение!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обязательно ли использование рро для фоп на общей системе налогообложения? квэд 96.09 Спасибо.


Комментарии автора вопроса

10.09.2018 15:01
Получается что деятельность есть, а КВЕДа к которому ее можно отнести законно и полностью - нет.
Напрашивается вопрос - как этот вид деятельности добавить в классификатор :) возможно ли это и как быстро это делается?

10.09.2018 14:29
Добрый день, спасибо за ответы.
Вижу, что необходимо внести уточнение. Вид деятельности напрямую в данном КВЕДе не прописан. Его в принципе нет нигде в классификаторе.
Это украшение (оформление) праздников с использованием воздушных шаров с гелием, оформление цветами, тканями и другими материалами. Просто надувка шаров гелием и доставка по адресу.
Т.е. соответствует самому 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. НО не соответствует внутренней расшифровке.
Играет ли это существенную роль?

Ответы юристов


0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 10.09.2018 15:10

Нажаль, в класифікатор не має можливості внести види діяльності. Багато видів діяльності не враховані у класифікаторі. Так було і з КВЕД 2005. Підбирали найближчий до виду діяльності КВЕД. У Вашому випадку навіть приблизних не має. Отже, звертайтесь до фіскальної служби.


0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 10.09.2018 14:52

Доброго дня!

Рекомендую звернутися до Державної фіскальної служби України  за податкової консультацією.  Адреса: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8.

Податковий кодекс України

Стаття 52. Податкова консультація

52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити:

найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

підпис платника податків;

дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у цьому пункті, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше 10 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків до закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

52.2. Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

52.3. За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі. Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити назву - податкова консультація, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

52.4. Індивідуальні податкові консультації надаються:

в усній формі - контролюючими органами та державними податковими інспекціями;

у письмовій формі - контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту є безоплатним та вільним. Порядок ведення та форма єдиної бази індивідуальних податкових консультацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

52.5. Контролюючий орган в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональний територіальний орган зобов’язаний надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, індивідуальну податкову консультацію протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків на отримання індивідуальної податкової консультації, для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, отримавши індивідуальну податкову консультацію від контролюючого органу, який йому підпорядковується, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне із таких рішень:

про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується;

про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, з одночасним наданням платнику податків від свого імені індивідуальної податкової консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій

53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

Положення абзацу першого цього пункту застосовуються до індивідуальної податкової консультації, за умови що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

У разі коли положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації.

Платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом.

53.2. Платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в письмовій формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію.


0
фото
PREMIUM
On-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр, Львов)
ответил 10.09.2018 14:42

Данный КВЕД прописан, в нормативном акте, который и увтердил КВЕДы 2010, а именно: Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457

А также есть понимание, что этот класс включает: 

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Цей клас включає:

  • астрологічну та спіритичну діяльність
  • надання соціальних послуг, таких як послуги ескорту, служби знайомств, шлюбних бюро
  • утримання тварин-домашніх улюбленців, у т.ч. дресирування та догляд за ними, тощо
  • діяльність із дослідження генеалогії
  • діяльність салонів татуювань і пірсингу
  • надання послуг чистильників взуття, носіїв, послуги з паркування автомобілів тощо
  • концесійну експлуатацію автоматів (фотоавтоматів, апаратів для зважування, устатковання для виміру кров'яного тиску, камер схову тощо)


Если Вы не способны защитить свои права от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Хочешь защититься? Свяжись со мной! Тел.: 0503202873, Почта: ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Смоляк Елена
адвокат
Киев (также Николаев, Винница, Сумы, Харьков)
ответил 10.09.2018 10:40

Добрий день! 

Як попередньо вже зазначили колеги, Вам не потрібно застосовувати РРО. Однак хочу звернути Вашу увагу на те, що фантазіям податківців не має меж. 

Одному з моїх клієнтів (ФОП, оптова торгівля юридичним особамвиключно у безготівковій формі. Як Ви розумієте взагалі мова не йде про послуги населенню) податкова намалювала штраф в пів мільйона гривень через не застосування РРО та не ведення залишків. Звичайно така позиція податківців неналазить на жоден закон. Однак Акт є, ППР-є.

Тепер судове оскарження, яке ми виграємо. Однак це зайві витрати на адвоката, судовий збір тощо.

Тому, щоб уникнути зайвих витрат та не передбачуваних дій з боку органів ДФС, я Вам раджу написати Звернення до органу ДФС для отримання Індивідуальної податкової консультаці (ІПК). 

ІПК, це той документ, який готують фахівці ДФС і надають офіційну відповідь на Ваше проблемне питання.

ІПК є обов'язковим для Вас. Якщо Ви дієте відповідно до ІПК, а, наприклад, в подальшому з'ясується, що допустилися певні порушення. Податковий орган не матиме право застосувати до Вас штрафні санкції. Адже ви діяли згідно їх інструкцій.

таким чином, ви захистити себе від зайвих проблем та витрат на правову допомогу.

якщо Вам потрібна допомога у написанні Звернення для отримання ІПК, звертайтесь до мене в особистих повідомленнях. 


0
фото
PREMIUM
On-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр, Львов)
ответил 10.09.2018 08:56

Добрый день!

Если ваши услуги четко попадает под определиние кода КВЕД 96.09, и ваш годовой оборот не превышает 500 тыс. грн, РРО применять вам не нужно.

Но общая система учета для ФЛП нужна.Если Вы не способны защитить свои права от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Хочешь защититься? Свяжись со мной! Тел.: 0503202873, Почта: ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 10.09.2018 08:42

Доброго ранку!

Державна фіскальна служба України коментуя ГФС зміни до Постанови КМУ № 1336 від 23 серпня 200 року "Про забеспечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"" надало таблицю. Додаю таблицю. Получен гонорар: 100%
0
фото
PREMIUM
Off-line Островський Роман
юрист
Киев
ответил 10.09.2018 08:08

Доброго ранку!

З переліком видів діяльності затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України N 1336, які не потребують РРО ви можете ознайомитись тут.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», якщо ви здійснюєте роозрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, то в такому випадку ви зобов’язані використовувати РРО 

Таким чином, якщо вид діяльності передбачений Постановою КМУ N1336 або якщо розрахунки здійснюються тільки через поточний рахунок, то використовувати РРО не треба.З повагою, Островський Роман. Деталі за телефоном: 067 328 37 39
Показать контактную информацию

Доступные специалисты в области налогового права

Дубовенко Анна
PREMIUM
Off-line Дубовенко Анна
адвокат
Киев
Телефон Телефон
Осикин  Владимир
PREMIUM
On-line Осикин Владимир
1000 грн
Консультация
адвокат
Киев
Телефон Телефон Чат Telegram Чат WhatsApp Чат WhatsApp
Рыбинцев Сергей
PREMIUM
Off-line Рыбинцев Сергей
750 грн
Консультация
адвокат
Киев
Телефон Телефон Чат WhatsApp Чат WhatsApp

Реклама
Адвокат в уголовном деле
Адвокат в уголовном деле

Неотложная правовая помощь
Неотложная правовая помощь

Семейный адвокат
Семейный адвокат

Адвокат
Адвокат

Юрист
Юрист

x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций